La pressió arterial és un dels indicadors de salut més importants. Presentar nivells desajustats, sobretot quan estan per sobre del valor normal, pot provocar greus riscos per a la salut. Per aquesta raó, és aconsellable realitzar mesuraments periòdics, sobretot, en la població de risc.

Ara un nou estudi aporta una dada interessant. Les lectures de pressió arterial durant la nit són una mesura més precisa de la salut circulatòria d'una persona. La raó és que algunes persones poden tenir pics en la pressió arterial mentre dormen, una condició anomenada hipertensió nocturna. Les persones que ho pateixen són més propenses a experimentar insuficiència cardíaca i altres formes de malaltia cardiovascular.

L'estudi ha estat publicat a la revista Circulation, i alerta que la hipertensió nocturna es pot donar fins i tot entre persones la pressió arterial de les quals durant el dia és normal. És una condició difícil de detectar, ja que els controls de rutina de la pressió arterial gairebé sempre es realitzen durant les hores del dia.

Home tensión arterialLa hipertensió nocturna pot donar-se fins i tot entre persones la pressió arterial de les quals durant el dia és normal

L'estudi

Per dur a terme la investigació es va mesurar la pressió arterial a 6.359 persones, utilitzant monitors portàtils que la registraven tant de dia com de nit. Tots els participants tenien almenys un factor de risc cardiovascular i la majoria prenia medicaments per controlar la pressió arterial. Tanmateix, cap no tenia malaltia cardiovascular simptomàtica quan va començar l'estudi.

Durant els seguiments de 2 a 7 anys dels participants, els investigadors van trobar que aquells que tenien una pressió arterial sistòlica nocturna que estava 20 mil·límetres de mercuri (mm Hg) per sobre de la seva lectura sistòlica diürna, eren significativament més propensos a experimentar malaltia cardiovascular ateroescleròtica i insuficiència cardíaca.

Els participants de l'estudi van experimentar un total de 306 esdeveniments cardiovasculars, inclosos 119 accidents cerebrovasculars, 99 diagnòstics de malaltia de les artèries coronàries i 88 diagnòstics d'insuficiència cardíaca. Al contrari, els participants amb la pressió arterial controlada amb medicaments tenien un risc més important d'accident cerebrovascular si la seva pressió arterial baixava massa a la nit.

Instrumental presión arterialL'augment natural de la pressió arterial pot tenir lloc per motius molt diversos

Les causes d'aquests pics nocturns s'estan estudiant. Una de les teories és que la pressió arterial augmenta naturalment per excretar l'excés de sodi dels ronyons, particularment entre les persones amb alta sensibilitat a la ingesta de sal. També la diabetis, problemes de tiroide i ronyons, l'activació nerviosa simpàtica, la disfunció nerviosa autònoma, l'apnea, i la mala qualitat del son poden contribuir a augmentar la pressió arterial nocturna.

La solució pot passar per prendre els medicaments per a la pressió arterial, amb l'objectiu de reduir la mortalitat en general.