En els últims anys, la incidència de les malalties de transmissió sexual està creixent a ritme sorprenent a l'Estat espanyol. Per exemple, entre 2013 i 2017 s'ha incrementat anualment un 27,3% la transmissió de la gonorrea, segons les últimes dades de vigilància epidemiològica, que recull anualment l'Instituto de Salud Carlos III. La infecció per gonococ assoleix la taxa més elevada, 98,8 casos per 100.000 habitants, en població d'entre 20 i 24 anys. Els homes d'aquest grup d'edat són els que presenten taxes d'incidència més elevades.

La sífilis registra un increment menys acusat, tot i que l'any 2018 es comptabilitzaven les taxes més elevades des que es recullen les dades: 10,87 per cent 1.000 habitants. L'any 1995 la taxa era de 2,57 per cada mil habitants. Igual que en el cas de la gonorrea, les taxes van ser més elevades en els homes que en les dones, però en aquest cas el grup d'edat més afectat és el de 25 a 34 anys. En el cas de la clamídia, les taxes més altes es van produir entre els 20 i 24 anys i va tenir més incidència en dones que en homes. A això se suma al fet que el 83,1% de nous diagnòstics del VIH van ser de transmissió sexual.

Després del sexeEls contagis de les Malalties de Transmissió Sexual s'han vist incrementats en els últims anys

Per aquesta raó, des del Ministeri de Sanitat i la Creu Roja s'ha posat en marxa una campanya de prevenció que porta per joves "M'agrado. Estima't molt. En les teves relacions utilitza protecció" que durà a terme activitats d'informació i prevenció del VIH, infeccions de transmissió sexual, tuberculosi i hepatitis C.

L'objectiu principal de la campanya és, sobretot, sensibilitzar la població jove i conscienciar-la sobre la importància de l'autocura i la responsabilitat individual en la millora de la seva salut sexual i de les persones amb qui es relacionen.

De la mateixa manera, a Europa les xifres també estan creixent. Segons el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties (ECDC), la infecció per clamídia presenta les taxes més elevades d'incidència, que no descendeixen en el període 2009-2018. Aquesta infecció afecta principalment joves entre 15 i 24 anys i és més freqüent en dones. En el cas de la sífilis i la infecció gonocócica, es manté una tendència ascendent amb afectació d'homes adults joves entre 25 i 34 anys en el cas de la sífilis i de 20 a 24 anys en la infecció gonocócica.

PreservatiuLa nova campanya de conscienciació repartirà materials destinats a prevenir els contagis

La campanya es durà a terme principalment a través de xarxes socials i plataformes en línia d'interès per a la població jove. Els continguts són específics sobre ETS, el VIH i prevenció i lleure vacacional. També es distribuiran materials de prevenció (preservatius, lubricants i barreres de làtex) entre les persones usuàries dels serveis brindats per Creu Roja Espanyola, participants de Creu Roja Joventut i entre tota la població adolescent i jove de cada àmbit territorial a la que es tingui accés.