L'Organització Mundial de la Salut acaba de publicar un informe impactant en el qual es conclou que cada dia més d'un milió de persones es contagien d'una malaltia sexual. L'informe és resultat d'una anàlisi centrada en persones d'entre 15 i 49 anys en totes les regions del món i destaca que enlloc no s'ha produït una disminució d'aquestes malalties de conseqüències greus. De fet, es calcula que una de cada 25 persones del planeta està infectada, moltes de les quals no ho saben per l'absència de símptomes o la lleugeresa d'aquests.

Però... quines són aquestes malalties i quins símptomes tenen?

L'OMS destaca que entre els més de 30 virus, bacteris i paràsits que se sap que es transmeten per contacte sexual, vuit s'han vinculat a la màxima incidència de malalties de transmissió sexual. D'aquestes, quatre són actualment curables: la sífilis, la gonorrea, la clamídia i la tricomonosi. Les altres quatre –hepatitis B, virus de l'herpes simple (HSV o herpes), VIH i virus del papil·loma humà (VPH)– són infeccions virals incurables, encara que hi ha tractaments capaços d'atenuar o modificar els símptomes o la malaltia.

L'estudi analitza en concret les quatre malalties que són guaribles: clamídia, gonorrea, sífilis i tricomonosi, totes amb un nivell de propagació d'alt.

Clamídia 

Aquesta malaltia, que afecta tant homes com dones, causa danys greus a l'aparell reproductor, principalment en el femení, ja que pot impossibilitar l'embaràs. Els símptomes més freqüents són la secreció vaginal anormal i la sensació de cremor a l'orinar en el cas de les dones i la secreció del penis, sensació de cremor a l'orinar i dolor i inflamació d'un o ambdós testicles en el cas de l'home. També pot existir infecció via anal, que en bona part dels casos no presenta símptomes. En ocasions pot produir dolor al recte, secrecions i sagnia.

Gonorrea

Està produïda per una infecció bacteriana i pot causar conseqüències molt greus si no es tracta, tals com malalties de la pell, artritis, problemes oculars i disfuncions al penis. Els primers símptomes es produeixen entre dos i cinc dies després d'haver contret la infecció.

Els primers símptomes es produeixen entre dos i cinc dies després d'haver contret la infecció

En el cas dels homes, sol produir dolor de coll, sensació de cremor o dolor en el moment d'orinar, increment de la micció i secrecions al penis de color blanc, groguenc o lleugerament verdós. També pot provocar inflamació als testicles. En les dones causa febre, mal de coll, dolor a l'abdomen, augment del fluix vaginal, sensació de cremor o dolor a l'orinar i molèsties en mantenir relacions sexuals.

Sífilis

Aquesta malaltia d'origen bacterià, a més de per via sexual, es pot transmetre durant l'embaràs de la mare al fetus. Produeix úlceres als òrgans sexuals i taques vermelles al cos, la qual cosa al seu torn incrementa la possibilitat de contagi del VIH. A més, si no es tracta, pot produir lesions en el sistema nerviós i en l'aparell circulatori. En el cas de les dones pot tenir conseqüències greus com parts prematurs i mort del nounat. Els símptomes són l'aparició de petites nafres o úlceres indolores (xancres) a genitals, boca, pell o el recte, que se solen guarir per si, soles, per la qual cosa moltes vegades passa inadvertida com si fos una simple erupció.

Tricomonosi

És l'última de les malalties analitzades en aquest informe de l'OMS i una de les més freqüents del món. Si no es tracta adequadament pot arribar a provocar esterilitat. En dones embarassades augmenta les possibilitats de patir més riscos i parts prematurs. El problema que presenta és que en el 70% dels casos no produeix símptomes. Si ho fa, sol provocar picor o irritació als òrgans sexuals, cremor després d'orinar o ejacular i secrecions blanques, groguenques o verdoses. També podt produir molèsties en tenir relacions sexuals.

L'OMS recorda que, quan s'utilitzen correctament i sistemàticament, els preservatius són un dels mètodes de protecció més eficaços contra les malalties de transmissió sexual.