Aquest divendres 4 de febrer se celebra el Dia Mundial contra el Càncer. L'objectiu és sensibilitzar la població sobre el càncer i fer especial incidència en la necessitat de prevenir la malaltia amb la incorporació d’estils de vida saludable, la detecció precoç i la millora dels tractaments. A Catalunya s’ha inclòs a la cartera de serveis el Programa d’Oncologia de Precisió que en els seus primers mesos d’implantació ha fet 2.414 determinacions. En aquest sentit, l’oncologia de precisió es realitza actualment a través de quatre panels d’alteracions moleculars que s’apliquen als tumors sòlids, entre els quals destaquen el càncer de pulmó, el de còlon, el de mama i el d’ovari, a les malalties hematològiques com leucèmies, limfomes o mielomes, als tumors pediàtrics i a la línia germinal que està relacionada amb tumors amb predisposició hereditària. 

L'impacte de la covid en la detecció del càncer

La pandèmia de covid el març de 2020 va suposar un impacte en el diagnòstic de casos de càncer l’any 2020 a Catalunya; l’any 2021, amb la covid encara com a malaltia majoritària, no va impedir que es recuperés l’activitat en la detecció i diagnòstic de nous casos de càncer. D'aquesta manera, segons un comunicat del Departament de Salut, a Catalunya l’any 2021 es van diagnosticar, mitjançant tècniques d’anatomia patològica, 32.967 nous casos de càncer, xifra que suposa un 2,6% menys de casos diagnosticats respecte al nombre de nous diagnòstics l’any 2019, abans de la situació pandèmica.

El diagnòstic de nous casos del càncer de còlon, recte i anus, majoritaris entre la població catalana, en el 2021, va ser de 4.757, un 5% menys que l’any 2019, mentre que en càncer de mama, el tumor més freqüent en dones, el nombre de nous diagnòstics va ser un 3,7% inferior, 4.960 casos, en relació amb els casos diagnosticats l’any 2019, segons dades del mateix Departament.

Pel que fa a l’atenció oncològica tant a hospitals com a consultes externes i hospital de dia, l’any 2021 es va recuperar l’activitat oncològica amb 66.583 primeres visites a hospitals i 411.000 visites a consultes externes, i es va registrar un augment superior al 500% pel que fa a les visites oncològiques no presencials. L’activitat als hospitals de dia, on principalment s’administra el tractament de quimioteràpia, es va normalitzar l’any 2021 amb 283.482 visites, xifra similar a l’enregistrada l’any 2019 (284.669 visites) abans de la pandèmia COVID-19.

Supervivència al càncer 

El Pla director d’oncologia calcula les estimacions de la supervivència relativa als 5 anys dels pacients diagnosticats a partir de les dades dels registres de càncer de Girona i Tarragona. Pel que fa a la supervivència al cap de 5 anys dels pacients diagnosticats en el període 2010-2014, en homes,  un 56% dels pacients diagnosticats de càncer sobreviuen a la malaltia als 5 anys, destaca l’elevada supervivència, d’un 92%, en pacients de càncer de pròstata, i l’alta letalitat per als diagnosticats de càncers de tràquea, bronquis i pulmó, amb una supervivència del 14%. 

En dones, la supervivència al càncer és d’un 64%, un 8% més que en els homes. La supervivència per a pacients diagnosticades de càncer de mama és del 89%, mentre que baixa fins al 19% per a les diagnosticades amb càncers de tràquea, bronquis i pulmó. 

Falta feina en la detecció de casos?

El Programa de detecció de càncer de mama i el Programa de detecció de càncer de còlon i recte van suspendre l’activitat des de mitjans de març fins a finals de setembre de 2020, tal com subratlla el Departament en el mateix comunicat. Pel que fa al Programa de càncer de mama, la ràpida represa del programa, l’ampliació d’agendes de mamografia i l’optimització del sistema d’invitació va fer possible que l’any 2021 s’invités a participar a 273.832 dones, un 9,9% més que l’any 2019. 

Amb relació al Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte, la represa d’activitat, l’optimització de la prova de detecció de sang oculta en femta i l’ampliació d’agendes per colonoscòpies, prova diagnòstica posterior a un test de sang oculta en femta positiva, va permetre, l’any 2021, enviar més d’un milió d’invitacions, un 21,2% més que l’any 2019, recuperant així l’activitat habitual anual.

 

Imatge principal: Microtentacles i metàstasi / Unsplash