Quan es parla de la malaltia inflamatòria intestinal (EII), es fa referència a dues patologies: la colitis ulcerosa i la malaltia de Crohn. Ambdues tenen una incidència semblant, una mica més la colitis, i són malalties immunitàries, inflamatòries i cròniques generalment són latents. Ambdues provoquen brots de tant en tant, els quals minven la qualitat de vida de les persones que les tenen.

En aquests casos, l'intestí no digereix correctament els aliments i la capacitat d'absorbir els nutrients disminueix. Solen produir-se dolors abdominals en major o menor intensitat, diarrees, sang als excrements, cansament prolongat i pèrdua de gana, entre altres símptomes.

Dolor estómagoLa malaltia inflamatòria intestinal sol produir dolors abdominals, entre altres problemes

Un estudi recent elaborat per investigadors de l'Hospital Infantil de Filadèlfia ha trobat correlacions genètiques significatives entre la malaltia inflamatòria intestinal, l'estrès i la depressió. Per tant, derivades de les dificultats dels símptomes, si no dels gens. Segons els científics, els gens involucrats en el risc de patir l'EII són presents a una part del cervell que té un paper vital en el control de l'estrès i la depressió, així com en organoides derivats de les cèl·lules del còlon.

La investigació ha estat publicada a la revista Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology. "Les dades epidemiològiques han mostrat anteriorment una relació entre l'EII i l'estrès i la depressió, i ara hem generat dades genòmiques per recolzar aquesta associació. Els nostres resultats suggereixen que en aquests casos cal fer un estudi més exhaustiu de l'hipotàlem, perquè té un paper important en la susceptibilitat genètica a l'EII," asseguren els autors de l'estudi.

La investigació

Per començar, els investigadors van realitzar una anàlisi de correlació genètica entre l'EII i la depressió per avaluar el grau de similitud genètica entre les dues condicions, utilitzant dades disponibles públicament. En analitzar onze malalties autoimmunes a la recerca de correlacions amb la depressió, els investigadors van trobar que l'EII era el tret més estadísticament significatiu correlacionat positivament amb aquesta, encara que es va observar que l'asma i l'esclerosi múltiple també estaven altament correlacionades.

Després, van mesurar l'enriquiment de les variants genètiques associades amb l'EII en els patrons genòmics 3D dins de les neurones similars a l'hipotàlem i colonoides de biòpsies rectals i van trobar un augment de quatre vegades més significatiu les primeres i un augment de set vegades en les segones.

DepresiónL'estudi ha trobat correlacions genètiques significatives entre la malaltia inflamatòria intestinal, l'estrès i la depressió

Així mateix, els investigadors van utilitzar un mapatge de variant a gen per determinar quins gens estan implicats en la patogènesi de l'EII i van implicar un total de 25 gens a l'hipotàlem per conferir risc d'EII. Onze d'aquests gens tenen funcions conegudes al cervell, que codifiquen reguladors clau de l'estrès. Set d'aquests gens també estaven implicats en els colonoides. "Creiem que algunes variants associades a l'EII alteren l'eix hipotàlem-pituïtarioadrenal i les respostes a l'estrès, el que al seu torn podria exercir un paper en la predisposició dels pacients a aquesta malaltia i exacerbar la seva presentació" asseguren.