Era un compromís que s'havia anat allargant, però finalment, el govern espanyol ha aprovat un nou barem de discapacitat, que suposa un seguit de canvis i que prioritza els casos més greus. El Consell de Ministres ha donat llum verda a aquesta remodelació, que destaca pel fet de millorar la valoració i la qualificació del grau de discapacitat, i alhora, fixa un tràmit d'urgència, que fins ara no existia, per causes humanitàries i d'especial necessitat social o de salut i d'esperança de vida. Per exemple, això afectarà a les persones que pateixen malalties rares, ELA o hagin estat víctimes de violència masclista. Aquestes dones s'inclouen pel fet que del total de les víctimes, un 17,5 segons els estudis, pateixen alguna mena de discapacitat derivada de la violència que pateixen.

Nous criteris i més acompanyament 

Des de fa anys, els més de 4 milions de persones que pateixen algun tipus de discapacitat a Espanya, de diferent grau entre elles, demanaven aquest canvi, que ara han aplaudit.  Per exemple, l'associació Plena Inclusión, ha celebrat que es tracta d'un "pla amb mesures dirigides a les persones amb discapacitat i a les seves famílies". El ministeri de Drets Socials, dirigit per la secretaria general de Podemos Ione Belarra, va proposar en el consell de ministres d'aquest dimarts aquest reial decret, que va quedar aprovat, i en el que s'estableix un nou procediment pel reconeixement, declaració i classificació del grau de discapacitat. Aquest servirà per substituir el que estava vigent des de 1999, i que en molts sentits s'havia quedat obsolet. Per això, des de les associacions de persones amb discapacitat havien demanat que aquest fos millorat, tal com ha aprovat ara el govern espanyol. Però, quins canvis introdueix? 

Amb aquest nou barem estableix, segons detallen des de Drets Socials, nous criteris objectius per a la qualificació del grau de discapacitat, que depèn de cada persona. Això suposa poder agilitzar i flexibilitzar els tràmits, que també es podran fer telemàticament i assegurant l'accessibilitat de tothom en el conjunt del procés. A més, permetrà que les persones puguin anar acompanyades per algú proper i de confiança: això afavorirà en l'autonomia i seguretat d'aquelles persones que tenen una diversitat funcional severa o necessiten suport en tot moment, i que fins ara no podien anar acompanyades. Així, les seves valoracions s'ajusten al model social que proposa la Convenció Internacional sobre els Drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides i el seu enfocament sobre els drets humans.

Un nou enfocament i més informació

El barem que estava vigent des de fa 23 anys s'havia quedat, segons les associacions de persones afectades, antic i desfasat en molts sentits, ja que la seva visió sobre el concepte de discapacitat girava només al voltant de la perspectiva mèdica, és a dir si les persones tenien algun problema cognitiu o físic. Ara, el nou barem incorpora una visió més global i psicosocial, com ara el fet que la persona pugui tenir barreres físiques, sensorials o de comprensió al seu voltant. 

Un dels punts que més destaquen entre tots els canvis és el fet que ara, els menors que pateixin discapacitat tindran garantit el dret de ser informats i escoltats, quan fins ara se'ls ha infantilitzat. Així mateix, a aquelles persones amb un grau més alt també participaran dels processos i se'ls preguntarà quines són les seves necessitats i com els afecta la vida quotidiana. Amb l'anterior barem, no era una obligació informar aquesta mena de pacients.