Quines són les causes que estigui descendint tant la natalitat? Els experts apunten a diversos factors: la situació econòmica, els sistemes de suport familiar i social, els valors personals... Però un equip d'experts de la Universitat d'Arizona apunten també a una altra causa: el canvi climàtic.

Sabrina Helm, professora de l'Escola Norton de Ciencias de la Familia i el Consumidor de la Facultat d'Agricultura i Ciències de la Vida d'aquesta institució, és l'autora principal d'un nou estudi que porta per nom No future, no kids–no kids, no future? (Sense futur no hi ha nens - sense nens no hi ha futur?) que analitza com el canvi climàtic està afectant les decisions de les persones sobre si tenir fills.

Per comprendre millor les raons específiques relacionades amb el canvi climàtic que tenen les persones per no voler tenir fills, l'equip de científics ha tingut en compte diversos factors. En primer lloc, les opinions respecte als articles publicats sobre la creixent tendència de persones que renuncien a tenir fills a causa de preocupacions sobre el canvi climàtic. A més, van entrevistar un grup d'adults d'entre 18 i 35 anys que van assegurar que el canvi climàtic juga un paper important a la seva presa de decisions reproductives.

Les tres raons principals que s'addueixen segons els participants van ser, en primer lloc, el consum excessiu. Gairebé tots van subratllar que els preocupava com els nens contribuirien al canvi climàtic a través d'una empremta de carboni més gran i l'ús excessiu de recursos que podrien tornar-se més escassos en el futur, com els aliments i l'aigua. En segon lloc, la superpoblació, ja que sentien que tenir més de dos fills seria problemàtic i fins i tot egoista i per això apostaven per l'adopció com una opció més responsable. I, en tercer lloc, un futur incert. Els entrevistats també van expressar amb freqüència una sensació de fatalitat sobre el futur si el canvi climàtic continua sense control. Molts van dir que se sentirien culpables si portaven un nen a un món amb un futur tan incert.

MansL'estudi aconsegueix demostrar la incidència del canvi climàtic a la presa de decisions reproductives

També és cert que molts dels participants van expressar l'esperança que les generacions futures puguin contribuir a la millora del medi ambient augmentant la consciència i l'acció sobre això. "Existeix l'esperança que les generacions futures millorin les coses", assegura Sabrina Helm.

Comprendre com el canvi climàtic afecta la presa de decisions reproductives és part d'un estudi més ampli per comprendre com el canvi climàtic està afectant les persones mentalment i emocionalment en general. Segons Helm, l'ansietat pel canvi climàtic està augmentant, especialment entre els més joves. "Moltes persones ara es veuen greument afectades en termes de salut mental respecte a les preocupacions sobre el canvi climàtic".

La decisió sobre tenir fills, que molt pocs prenen a la lleugera, és un assumpte important des d'una perspectiva de salut pública. Tot es relaciona amb aquest tema més ampli de com el canvi climàtic afecta les persones més enllà de l'efecte immediat dels fenòmens climàtics.