És necessari implementar també polítiques de gènere en l'àmbit de la salut? Aquesta qüestió pot resultar polèmica, però en vista de les dades de l'últim estudi publicat a la revista Nature, no es tracta d'una proposta forassenyada. La investigació, duta a terme per científics de la Universitat de Copenhaguen i que ha involucrat gairebé 7 milions de persones en el país nòrdic, ha conclòs amb rotunditat que les dones són diagnosticades molt més tard que els homes per les mateixes malalties.

Les dades són cridaneres. Per al càncer, les dones són diagnosticades dos anys i mig de mitjana més tard que els homes. I per al cas de la diabetis, el diagnòstic arriba quatre anys i mig després que en els homes.

L'estudi va ser realitzat per investigadors de la Universitat de Copenhaguen que han analitzat les dades de gairebé 7 milions de dones i homes al llarg de 21 anys. En més de 700 malalties, les dones van ser diagnosticades més tard que els homes. L'excepció es produeix amb l'osteoporosi, una patologia en la qual les dones tenen un seguiment major, sobretot, a partir de la menopausa.

Els experts subratllen que aquest estudi posa de manifest que no es poden implementar estratègies generals per a tota la societat en el seu conjunt, perquè existeixen grups que necessiten una atenció més específica. Ara, el grup d'experts es troba en una altra fase d'anàlisi en què s'està estudiant quines són les raons específiques perquè un percentatge tan alt de dones sigui diagnosticada més tard.

En principi, les diferències no tenen a veure amb l'edat o la procedència de les persones. Per fer l'estudi, els investigadors van utilitzar el registre nacional de pacients que inclou tots els ingressos hospitalaris privats i públics a Dinamarca. Per tant, tots els grups d'edat són dins de la mostra. Així mateix, l'estudi destaca per la seva correspondència amb la societat danesa en el seu conjunt, amb aproximadament un 11% de població immigrant o descendent d'immigrants, dels quals al voltant del 6,2% procedeix de països no europeus.

Els investigadors afirmen que els resultats d'aquesta investigació –que deriven directament de les admissions hospitalàries per a la incidència d'una sola malaltia– es corresponen amb altres estudis que s'han realitzat basats en malalties de forma específica, com el càncer, els trastorns musculoesquelétics i les malalties autoimmunes. En tots aquests casos, els estudis realitzats conclouen que l'edat del primer diagnòstic era gairebé sempre més alta en el cas de les dones.