Com tots els anys, l'organització mediambiental americana sense ànim de lucre Environmental Working Group ha publicat una nova edició de la llista Dirty Dozen (els Dotze Bruts) dels Estats Units, en la que classifica la contaminació per pesticides en les 47 fruites i verdures més populars d'aquest país. Les dades són el resultat d'una anàlisi de més de 40.900 mostres preses pel Departament d'Agricultura dels EUA i l'Administració d'Aliments i Medicaments.

En aquesta ocasió, i segons l'informe, gairebé el 70 per cent dels productes venuts als Estats Units contenen residus de pesticides. Els que més quantitat presenten són, per aquest ordre, maduixes, espinacs, kale, nectarines, pomes, raïm, préssecs, cireres, peres, tomàquets, api i patates.

Gairebé el 70 per cent dels productes venuts als Estats Units contenen residus de pesticides

I què passa a Europa? Existeix una llista equivalent per classificar els productes en funció de la quantitat de pesticides que presenten?

A Europa, l'organisme encarregat de vetllar per aquestes qüestions és l'Agència Europea de Seguretat Alimentaria (EFSA), que treballa en quatre grans àrees d'actuació: la higiene alimentària, que vetlla perquè les empreses compleixin la legislació en el procés des de la granja a la taula; la salut animal, que s'encarrega dels controls i mesures sanitàries per als animals; la sanitat vegetal, que garanteix la salut de les llavors en el que a plagues es refereix; i els contaminants i residus, que aplica els controls sobre els pesticides per fer complir els límits màxims acceptables als aliments i pinsos tant nacionals com importats.

L'últim informe publicat en el que incumbeix a aquest últim punt es va donar a conèixer l'any passat i contenia dades de 2016, perquè solen tardar aproximadament dos anys a obtenir les conclusions. En l'estudi, l'EFSA va analitzar 84.657 mostres de productes alimentaris per a 791 plaguicides diferents. Els resultats van determinar que el 96,2% de les mostres contenien plaguicides dins dels límits permesos per la legislació comunitària, si bé el 50,7% de les mateixes contenien residus quantificables.

Els productes que van presentar una quantitat més gran van ser, en el cas dels frescos: alfàbrega, créixens, fruita de la passió, tes, herbes fresques i flors comestibles, granades, ruca, okra, xampinyons silvestres, fetge d'oví i de boví i julivert. Quant als productes transformats, els que més freqüentment van superar els límits contenien fulles de parra, tomàquets, xampinyons silvestres, pebrots, arròs, raïm de taula, blat de moro dolç i olives de taula.

Referent als productes de fora de la Unió Europea, per països, els percentatges més elevats de pesticides es van presentar en aliments que procedien de Laos, el Vietnam, la Xina, Uganda, Sri Lanka, Tailàndia, el Pakistan, Cambodja i Surinam. També es van analitzar gairebé 5.500 mostres d'aliments ecològics i el 98,7% de les mateixes (99,3% el 2015) es va situar dins dels límits legals i el 83,1% era lliure de residus quantificables.

Encara que a Europa no hi hagi una organització que realitzi una llista anàloga a la Dirty Dozen del Environmental Working Group, el Parlament Europeu vol millorar la gestió de l'ús de pesticides. Per això, el passat 12 de febrer va aprovar un informe per millorar la directiva sobre l'ús sostenible dels pesticides i fomentar l'ús de mètodes alternatius per al control de plagues.