El concepte de dieta saludable implica moltes preguntes. De quina manera influeix la situació geogràfica? O el gènere? O el fet de patir una malaltia? Una altra pregunta que podem fer-nos és si, a mesura que envellim, hauríem de canviar el nostre tipus d'alimentació.

Aquesta mateixa pregunta la hi han fet un grup d'experts de la Universitat de Sídney, que s'han dedicat a analitzar les dades de 139.000 adults australians per comprovar la influència de la seva dieta en la salut. I més concretament entre les malalties i patologies que es desenvolupen a mesura que passen els anys i les persones envelleixen.

Home cullera

En l'estudi s'han trobat forts vincles entre certs grups d'aliments, pèrdua de memòria i malalties cardíaques o diabetis. Per exemple, els científics van poder comprovar que l'alt consum de fruites i verdures estava relacionat amb menors probabilitats de pèrdua de memòria i les malalties cardíaques. Un altre resultat obtingut va ser el que l'alt consum d'aliments rics en proteïnes es va associar amb una millor memòria.

Una troballa més va tenir a veure que les persones de 80 anys o més amb un baix consum de cereals corren el risc major de pèrdua de memòria i malalties cardíaques. Per tant, i segons els experts, sí que es pot produir una variació entre els aliments recomanats i l'edat dels individus. En aquest cas, el consum de cereals pot ser prescrit per a la prevenció de la pèrdua de memòria i la malaltia cardíaca en el cas de les persones molt grans, el que pot ser més contraproduent en un altre grup d'edat.

L'objectiu de l'estudi és personalitzar l'alimentació en funció de les característiques dels individus, un dels assumptes en els quals més s'està investigant en els últims anys, i que va en línia de l'anomenada medicina personalitzada, amb la que es pretén ajustar fàrmacs i dosi segons el que necessiti cada pacient. En el cas de l'edat, sembla clar, per tant, que les recomanacions alimentàries poden variar, entre altres coses perquè el risc de patir determinades patologies també depèn en gran manera dels anys de cada individu.

La pèrdua de memòria, que s'accentua amb el pas del temps, és un dels principals símptomes inicials per a les persones que pateixen demència, que és una de les més importants causes de mort entre les persones grans del món occidental. Les persones que la pateixen tenen a més de mitjana entre dos i vuit patologies comórbides (que passen alhora) i que poden accelerar el deteriorament cognitiu i funcional.

Homes menjant

Les més comunes en el cas de la demència inclouen malalties cardiovasculars, diabetis i hipertensió. Per tant, la intervenció dietètica en la prevenció i el maneig de les malalties cròniques, tenint en compte el fet que les poblacions grans sovint s'enfronten simultàniament a múltiples afeccions cròniques, és un veritable desafiament per a la medicina occidental, tal com argumenten els experts. Però per determinar quin és el millor tipus d'alimentació, és essencial comptar amb evidència científica sòlida que recolzi una dieta eficaç per prevenir i controlar aquestes malalties.