La Conselleria d'Educació i la Conselleria de Salut han elaborat una macroenquesta sobre la salut mental en els alumnes catalans d'entre 10 i 18 anys i els resultats mostren com dos anys després les seqüeles de la pandèmia i el confinament segueixen ben presentes per molts adolescents. Segons ha avançat el 324, la dada més greu que s'extreu d'aquest gran sondeig és que un 8,8% dels alumnes afirmen que cada dia o gairebé cada dia tenen ganes de morir-se o adormir-se i no tornar-se a despertar mai més. La macroenquesta també mostra com que el 5,9% pensa gairebé diàriament a fer-se mal i autolesionar-se.

L'enquesta recull les respostes de 267.000 joves des de 5é de primària fins a batxillerat, d'uns 2.000 centres diferents. Es tracta de l'enquesta més gran que s'ha fet mai a Catalunya sobre la salut mental dels adolescents. Entre les preguntes que havien de respondre els enquestats n'hi havia que assenyalaven directament la pandèmia i el confinament. Quatre de cada 10 alumnes afirma que els va causar por, tristesa, ira o ràbia. Bona part dels joves catalans encara tenen aquests sentiments dos anys després. Avui dia, un 13% encara se sent trist o expressa que té ira i ràbia i un 7% encara té por. 

Suport emocional

A més de ser preguntats pel que sentien, els alumnes van haver de respondre amb quina mena de suport emocional podien comptar en moments de malestar emocional. Els adolescents catalans en la seva majoria troben en els seus amics el suport emocional que necessiten, concretament, així ho fan el 73%. Un 36% apunta a la figura del tutor o tutora en la cerca de suport emocional. Malgrat això, hi ha un 8,6% dels joves que afirmen que se senten desemparats i no poden comptar amb ningú quan tenen un problema personal greu. 

Pel que fa a la relació amb la família, la meitat assenyala que durant la pandèmia la relació amb la família es va mantenir estable. També destaca que són més els adolescents que consideren que la seva relació amb la família ha millorat des de la pandèmia (27%), que no pas els que afirmen que ha empitjorat (11,8%). 

Segons informa el 324, Educació enviarà els resultats de l'enquesta als centres catalans amb el diagnòstic del seu alumnant perquè l'escola o institut pugui adoptar solucions individualitzades. Per altra banda, Salut té previst enfocar cap a la ciutadania adolescent l'app de gestió emocional que van posar en marxar durant la pandèmia. Aina Plaza, directora general de Planificació en Salut, ha afirmat: "El 25% de la població té malestar emocional, és molt freqüent, cal reconèixer-ho i saber afrontar-ho, trencar els tabús, i parlar-ne, i sobretot fer prevenció".