L'any 2020, Vox va crear la Fundación Disenso, presidida per Santiago Abascal. Ara, els comptes de la fundació revelen que el partit d'ultradreta ha traspassat prop de 7 milions d'euros en últims 4 anys. La darrera transferència es va realitzar entre gener i juny d'enguany amb un import d'1,5 milions, segons destapa Eldiario.es. A aquesta última quantitat cal sumar-li 2,5 milions d'euros que li va traspassar el partit el febrer de 2022. Els comptes també indiquen que en 2021 es van transferir altres 2,5 milions d'euros. A més cal afegir 370.000 euros que va posar en 2020 i altres 30.000 per a la creació de la fundació. 

La Fundación Disenso es va crear amb un capital procedent de Vox, i entre els seus objectius és promocionar "la defensa de la vida i la família", "la reivindicació de l'herència de la civilització occidental" o "la defensa de la llibertat, la unitat i la sobirania d'Espanya". Tal com es contempla a la normativa, les fundacions privades sense ànim de lucre tenen beneficis fiscals, i per tant han de presentar balanços. Aquesta aportació de 7 milions d'euros està exempta d'impostos, mentre que si fos una societat, hauria de tributar el 25%.

Els ingressos de la Fundación Disenso

Els principals ingressos de la fundació presidida per Abascal provenen de Vox, és a dir, la seva activitat basada a organitzar col·loquis, congressos, esdeveniments o difondre notícies La Gaceta de la Iberosfera, no genera pràcticament beneficis. Segons destapa el digital, l'any 2022, la fundació va ingressar 285 euros en concepte d'ingressos "ordinaris de les activitats mercantils", a més de 20.000 euros d'altres tipus d'ingressos, tot i que, sense especificar. Així doncs, Disenso es manté pels traspassos de Vox. 

El detall dels comptes apunten que en el que més destina diners és a la web de La Gaceta de la Iberosfera, que ho inclouen en la categoria "activitats de tipus divulgatiu". Al llarg del 2022, fins a 12 persones es van ocupar d'aquesta activitat, que consisteix a "difondre notícies d'àmbit nacional i internacional, principalment d'Iberoamèrica". El mitjà difon l'ideari de Vox i ha protagonitzat diverses polèmiques com quan va acusar "un magrebí" com l'autor de l'assassinat d'una botiga a Madrid. Aquest mateix any es van destinar 704.000 euros en aquest mitjà, una xifra molt elevada en comparació als 250.000 destinats a la formació o els 339.000 que es van invertir en col·loquis, una quantitat procedent de les quotes dels militants i de la subvenció pública que rep el partit, com els viatges, beques, llibres, cursos i col·loquis que organitza. 

Detalls de les despeses

Una de les despeses que més ha sorprès de la fundació són les referides a les despeses del seu personal, que es va destinar a 1 milió d'euros, amb una plantilla de 25 empleats. Les dades també revelen la necessitat de personal i que la seva estructura interna s'ha duplicat en només 1 any, ja que, en 2021 eren només 11 treballadors. Amb tot, la categoria a la qual es destina més quantitat de diners s'emmarquen sota el concepte "altres despeses de l'activitat", on la fundació va invertir 1,3 milions d'euros, és a dir, la meitat del pressupost anual, on es poden incloure contractacions a empreses o pagaments per serveis. Tant les despeses de Disenso com el capital que rep de Vox no és l'habitual en fundacions de partits polítics.