Sorpresa. La secció 5 de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha comunicat aquest dilluns que dona trasllat a les parts personades en el procediment sobre l’aplicació del 25% de castellà en els centres escolars, per tal que al·leguin si consideren pertinent plantejar qüestió d’inconstitucionalitat respecte del decret Llei 6/22 i de la Llei 8/22, aprovades pel Govern de Pere Aragonès “per possible vulneració de diversos articles de la Constitució espanyola”. Ara s’hauran de pronunciar les parts, que són l’Advocacia de l’Estat, la Generalitat, l’Asamblea por una Escuela Bilingüe, Hablemos Español, i la fiscalia. A tots ells dona deu dies per respondre, i de moment, el TSJC atura l'aplicació la sentència del 25% de castellà.

En la providència, el tribunal afirma que: “constatada la incompatibilitat de la sentència en tràmit d’execució amb el nou marc jurídic definit per les normes legals promulgades; i pel fet que la sentència es basa en la jurisprudència constitucional, la primera qüestió que es planteja és l’ajustament del nou marc legal a la Constitució en els termes en els quals aquesta ha estat interpretada.” I afegeix que les dues normes d’Educació “determinen la impossibilitat legal d’executar la sentència”, ja que assegura que “susciten seriosos dubtes sobre la seva validesa per vicis d’inconstitucionalitat”.

 

L’aplicació de la sentència

El TSJC havia de resoldre ara com s’havia d’executar l’aplicació del 25% de castellà en el programa educatiu de tots els centres, després que l’Asamblea por una Escola Bilingüe li demanés que l'executés de forma forçosa, mentre l’Advocacia de l’Estat demanava esperar l’aplicació d’aquestes normes. Ara, per sorpresa, els cinc magistrats de la sala contenciós administratiu fan un gir, i si s'aprova la consulta al TC, pot provocar la paralització de l’aplicació de la sentència, dictada el gener de 2020 per la mateixa sala, i ratificada aquest any pel Suprem.

En la providència, el tribunal exposa que la Generalitat va demanar el maig passat que es declari la impossibilitat legal d’executar la sentència i ordeni mesures per assegurar millor l’efectivitat de la mateixa i que encaixin en el decret llei 6/22, en el qual es fixen els criteris aplicables a l’elaboració, aprovació, validació i revisió dels projectes lingüístics dels centres educatius. El tribunal li ho va denegar i va demanar a la Inspecció General de l’Estat que valorés l’aplicació de la sentència, i aquesta li va respondre que per no envair competències només podia sol·licitar informació a la Generalitat, com així va fer, i sense valorar si eren suficients o no per donar compliment a la sentència del 25% de castellà.

I, ara, per segona vegada, el TSJC fa cas a l’Asamblea por una Escuela Bilingüe, que va demanar al tribunal que declarés que no hi havia cap impediment legal per executar la sentència tot i la nova normativa, i que subsidiàriament si s’entén que el decret llei 6/22 impedeix la seva execució, que s’aturi aquest procediment i que es plantegi una qüestió d’inconstitucionalitat amb aquesta norma amb el requeriment que s’executi la sentència mentre no es resolgui.

“Seriosos dubtes de validesa”

El tribunal afirma que la situació actual impedeix de forma sobrevinguda l’execució de la sentència a conseqüència de la promulgació d’unes normes legals que “susciten dubtes d’inconstitucionalitat, i la seva validesa depèn de la decisió que ha de prendre el tribunal sobre la continuïtat o sobre la impossibilitat de l’execució de la sentència”, i per això conclou que han de plantejar una qüestió davant el Tribunal Constitucional. Precisa que el decret llei 6/22 “impedeix la viabilitat de la garantia fixada en la part dispositiva de la sentència quant a la fixació d’un percentatge mínim d’ús vehicular d’una i una altra llengua oficial”. I que la Llei 8/22 “fixa la consideració del castellà com a llengua d’ús curricular, en contradicció amb el fonament constitucional que va determinar la resolució de la sentència, i que es va concretar amb el reconeixement del castellà com a llengua vehicular.

Així, ara, el TSJC pregunta a les parts, on no és representada cap entitat catalana en refusar-les. Òmnium Cultural va presentar un recurs perquè l’admeti en el procediment de l’execució del 25% de castellà, que ara segurament es paralitzarà, per la consulta al TC.