El bo cultural per a gent jove dotat amb 400 euros pot incloure els toros com a activitat cultural. Així ho ha decidit el Tribunal Suprem (TS), que ha anul·lat l'exclusió feta pel govern espanyol dels espectacles taurins per falta de justificació. La sala contenciosa administrativa ha estimat el recurs interposat per la Fundación del Toro de Lidia contra el Reial decret 210/2022, de 22 de març, en el qual s'estableixen les normes que regulen aquesta bonificació. Així mateix, l'alt tribunal ha anul·lat el precepte que establia que els espectacles de tauromàquia no estaven subvencionats, i, davant d'això, el bo cultural els pot incloure. Tot i la sentència del Suprem, fonts jurídiques informen EFE que l'executiu de Pedro Sánchez encara pot evitar haver d'afegir els toros, si en justifica l'exclusió de manera més sòlida.

📝 Com sol·licitar el bo cultural jove de 400 euros? Guia pas a pas

El precepte, a banda de la tauromàquia, també establia que no estaven subvencionats els esdeveniments esportius, l'adquisició de productes de papereria, llibres de text curriculars, equips, software i hardware, així com altres productes informàtics i electrònics. També deixava fora del bo cultural el material artístic, instruments musicals, moda i gastronomia. 

Tauromàquia com a espectacle cultural

El Suprem argumenta que no té competència per resoldre si els espectacles taurins són manifestacions culturals. De fet, apunta que ja ha estat el mateix legislador qui ho ha fet en regular la tauromàquia com a patrimoni cultural i afegeix que el Tribunal Constitucional també ha deixat clara la naturalesa cultural dels toros. És per això que el TS entén que ni a l'expedient ni al reial decret hi ha suficients raons que justifiquin l'exclusió dels toros del bo cultural. "No ens semblen vàlides a aquest efecte les que ofereix el preàmbul, ja que únicament diu que els espectacles taurins es fomenten a través d'altres instruments i que cada administració té capacitat per decidir lliurement els sectors o activitats d'interès o utilitat pública que fomenta i de quina manera ho fa", exposa la sentència de l'alt tribunal.

D'altra banda, el Tribunal Suprem assenyala que "no hi ha identitat o connexió" entre els espectacles taurins i les altres activitats que han quedat fora de l'ajuda de 400 euros "que permeti deduir la raó de l'exclusió". L'alt tribunal adverteix també que "el bo cultural jove té una projecció de caràcter general i que, a més, es pot considerar qualificat tenint en compte que es dirigeix ​​a una nova generació, és a dir, mira al futur representat pels joves, perspectiva que és fonamental quan es tracta de la conservació i promoció del patrimoni cultural". "No hi ha, per tant, entre les actuacions ressenyades i el bo cultural jove la proporció necessària per concloure que es dispensa a la tauromàquia un tractament equilibrat amb la significació que té reconeguda el legislador", conclou el TS.