El Consell de Ministres d'aquest dimarts ha aprovat el Bo Cultural Jove. Aquest programa d'ajudes es posarà en marxa el mes de juny i està dotat amb 400 euros destinats per a cada jove que compleixi 18 anys al llarg del 2022. La quantia serà per poder comprar i gaudir d'activitats, productes i serveis culturals. El govern espanyol calcula que arribarà a quasi 500.000 joves. Sobre la seva vigència, el títol serà vàlid durant els 12 mesos següents a la seva concessió. El total de la partida que l'executiu desemborsarà per a aquest xec cultural serà de 210 milions d'euros. Sobre el fet que les persones que el gaudeixin tinguin 18 anys, explica el Ministeri de Cultura i Esport que ho fa seguint l'esquema del qual han fet França o Itàlia, que ja implementen aquest programa des de fa temps. Apunten que "la majoria d'edat implica, a més de l'assumpció d'uns deures i drets, la possibilitat d'inaugurar una autonomia pel que respecta a les seves decisions en molts àmbits, també en el cultural".

En quines activitats o sectors culturals es poden gastar els diners del bo?

El decret d'aprovació d'aquest bo cultural jove estipula que els 400 euros s'han de distribuir en tres sectors diferents. Per aconseguir-ho, han establert topalls en cadascun d'ells. Dels 400 euros per a cada beneficiari, se subvencionarà un màxim de 200 per a arts en directe, patrimoni cultural i arts audiovisuals, com poden ser entrades per al cinema, concerts, museus, biblioteques, festivals escènics, literaris, musicals o audiovisuals i exposicions. D'altra banda, hi haurà un màxim de 100 euros que es podran destinar a comprar productes culturals en suport físic. Alguns exemples són premsa, llibres, revistes, videojocs, discs o pel·lícules en DVD o Blu-ray. Els 100 euros restants serviran per al consum digital o online, és a dir, per a subscripcions a plataformes audiovisuals, de lectura o musicals, la compra d'audiollibres, de llibres digitals, les subscripcions a videojocs online i les subscripcions digitals a diaris o revistes. La lletra petita, però, indica que aquestes subscripcions estan limitades a una vigència màxima de quatre mesos.

Els productes culturals es podran adquirir als establiments o institucions que s'adhereixin a aquest programa d'ajuts. La condició és que ofereixin els seus serveis a Espanya i que, de manera professional i habitual, exerceixin activitats de venda o posada a disposició de productes, activitats i serveis culturals. Tot aquest xec es gestionarà a través d'una plataforma tecnològica específica per a les entitats col·laboradores. Una altra especificació del decret és que les adquisicions d'articles en suport físic s'han de recollir presencialment a les botigues, de manera que no es faran enviaments a domicili. Dins de la llista d'activitats o productes culturals, no s'inclou la compra de productes de papereria, llibres de text curriculars, dispositius d'informàtica i electrònica, material artístic, instruments musicals, espectacles esportius i taurins, moda, gastronomia o continguts pornogràfics. D'aquesta forma, aquests articles no seran subvencionables.

Com demanar el bo cultural?

Les persones interessades a poder rebre el Bo Cultural Jove han de complir amb alguns requisits: el més important és que compleixin 18 anys al llarg de 2022. Aquests joves han de tenir la nacionalitat o residència espanyola o també aquells que siguin sol·licitants d'asil. Aquesta sol·licitud s'haurà de formalitzar en els terminis i procediments previstos que s'estableixin en una convocatòria que s'anunciarà properament. Si es dona llum verda a la petició, el beneficiari rebrà l'import en un únic pagament en format de targeta de prepagament virtual nominal. Aquesta constarà amb la identitat del jove i un número. S'expedirà en format físic només en aquells casos en què el beneficiari no tingui un dispositiu mòbil que sigui compatible amb la targeta virtual. La concessió d'aquesta ajuda serà compatible amb qualsevol altra subvenció, beca o ingrés que procedeixi de les administracions públiques.