El ple del Tribunal Constitucional ha acordat desestimar i tombar el recurs d'inconstitucionalitat que va presentar la Generalitat de Catalunya contra alguns articles del reial decret llei sobre l'ingrés mínim vital (IMV) i la seva regulació, tal com avança Crónica Global. El Govern denunciava que aquesta norma legal suposava una invasió competencial i que, en concret, afectava les seves competències executives relatives a la Seguretat Social i d'assistència social.

L'executiu català reiterava que la competència per pilotar i gestionar aquestes prestacions corresponen a la Generalitat, en tractar-se precisament d'una prestació no contributiva. La sentència, però, afirma que no hi ha cap vulneració competencial en matèria d'aquelles que fan referència a la Seguretat Social i que són de Catalunya. "Dins de la competència estatal sobre legislació bàsica en matèria de Seguretat Social" entra que l'Estat fixi "els requisits, l'abast i el règim jurídic de les prestacions de la Seguretat Social", defensa la ponència de l'alt tribunal.

Així doncs, el TC considera que preval la legislació bàsica de l'Estat i assevera que el model de gestió adoptat sobre l'IMV "garanteix que l'accés a aquestes prestacions per part dels ciutadans es produeix de forma igualitària i homogènia a tot el territori nacional".

Vot particular

Dos magistrats han presentat un vot discrepant contra aquesta resolució. L'autor d'aquest vot particular és el magistrat Juan Antonio Xiol, un text al qual s'ha adherit María Luisa Balaguer. Ambdós expressen que la sentència modifica la doctrina prèvia vinculada a les dues competències que regula l'article sobre la Seguretat Social i el règim econòmic d'aquest organisme.

Els dos magistrats entenen que la doctrina establia l'expansió d'aquesta competència de l'Estat a les competències d'execució que tenen adjudicades les comunitats autònomes. D'aquesta forma, sostenen que la reclamació competencial que fa la Generalitat n'afecta unes que són executives i que no "hi ha cap causa que justifiqui" que ara aquestes siguin atribuïdes només a l'Estat.

Violant Cervera: "La sentència és una involució i un atac"

La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha reaccionat a la sentència del TC a través de Twitter i ha qualificat aquesta resolució com una "invasió i un atac a les competències de la Generalitat". En concret, manifesta a la piulada que "la sentència del TC sobre el nostre recurs per la gestió de l’Ingrés Mínim Vital és una involució i un atac a competències que exercim des de fa més de 30 anys" i assegura que el principal problema és que "amb aquesta nova doctrina jurídica del Constitucional, totes les competències de la Generalitat perillen".

El Departament de Drets Socials també ha enviat un comunicat denunciant la "vulneració competencial" i que la sentència és "contrària a la jurisprudència prèvia del TC i suposa una recentralització de funcions de caràcter executiu sobre un àmbit de competència de la Generalitat". La conselleria insisteix a reclamar el traspàs de la gestió de l'ingrés mínim vital perquè defensen que "una gestió de proximitat podria millorar la seva aplicació i evitar la complexitat de la tramitació".

La gestió de l'IMV, al damunt de la taula de la Comissió Bilateral

Aquesta resolució del Tribunal Constitucional arriba un mes després que es reunís la Comissió Bilateral Estat-Generalitat. Un dels acords que es va adoptar va ser la creació de grups de treball específics. Un d'aquests grups, justament, haurà d'estudiar el canvi necessari a la legislació estatal per fer efectiu el traspàs de l’ingrés mínim vital, que reforci la renda garantida de ciutadania.

Catalunya no és l'únic territori que reclama la seva gestió. L'any passat, l'executiu presidit per Pedro Sánchez va arribar a un acord amb el PNB per traspassar aquesta gestió al govern basc, però de moment aquesta cessió de les competències no s'ha materialitzat. Precisament, en la sessió del Senat d'aquest dimarts, el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, manifestava que esperava arribar a un acord amb els bascos per realitzar els canvis en el marc normatiu que calguin per fer el traspàs.

 

Imatge principal: Seu del Tribunal Constitucional. ACN.