El Tribunal Constitucional suspèn de forma cautelar la llei que preveu la creació de l'Agència Catalana de Protecció Social. Aquesta és una de les lleis de desconnexió, com la de transitorietat jurídica i la llei del codi tributari, també suspeses, que es van aprovar el 7 de setembre al ple del Parlament.

El Govern espanyol va presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra aquesta llei que a la pràctica serveix per crear la seguretat social catalana. El ple del Tribunal Constitucional va examinar el recurs la setmana passada i avui n'ha ordenat la suspensió cautelar.

La llei es va aprovar per crear l'organisme encarregat de gestionar el sistema i les prestacions de protecció social a Catalunya. L’executiu espanyol va incorporar al seu recurs la petició perquè s'apliqui l'article 161.2 de la Constitució, que estableix que qualsevol norma autonòmica impugnada per l'Estat queda cautelarment en suspens des del moment en què el TC l'admet a tràmit. Aquesta suspensió és per un període inicial de cinc mesos que els magistrats poden anar prorrogant mentre no resolen el fons de la qüestió.

L'executiu espanyol basa el recurs en una vulneració de les competències de l’Estat. La llei determina que el president de l'Agència ha de ser nomenat pel Parlament, a proposta del Govern, i que l'ens s'ha de finançar, entre altres fonts, amb els recursos derivats de les contribucions al sistema de protecció social en el marc de les competències que en cada moment tingui atribuïdes la Generalitat.

El TC ha acordat donar trasllat de la demanda i dels documents presentats al Congrés dels Diputats, al Senat, a la Generalitat i al Parlament, que disposaran de 15 dies per personar-se al procés i formular les al·legacions que consideren oportunes.

El tribunal remarca que l'admissió a tràmit i la suspensió cautelar no suposen que anticipin el pronunciament sobre el fons del recurs, que el TC resoldrà en "pròximes dates".