El Ministeri de Política Territorial ha publicat aquest dimecres quants diners van cobrar els alcaldes durant l'any 2018. A continuació, hem recollit les dades dels batlles de tots els municipis catalans en un cercador interactiu. Del total dels 947 alcaldes que hi ha a Catalunya, 705 han fet públics els seus sous, 93 han declarat que no reben cap retribució i 149 no han facilitat dades.

La quantitat total que declaren es divideix en "retribució", és a dir, sou base permanent, i "assistències i altres percepcions", que inclou les retribucions per assistències a reunions i plens. En queden excloses les dietes de viatge o casos semblants, on es compensa una despesa realitzada.  

Pel que fa el tipus de dedicació, "exclusiva" es correspon amb els alcaldes que han rebut una retribució fixa durant tot l'any. S'entén com a dedicació "parcial" la d'aquells alcaldes que s'han dedicat al càrrec a temps parcial o aquells que han modificat el tipus de dedicació al llarg de l'any. Per últim, "sense dedicació" no vol dir que no hagin dut a terme cap activitat, sinó que cobren només per assistències i altres, sense rebre un sou permanent.