El Síndic de Greuges ha traslladat a la Junta Electoral Central (JEC) la prohibició emesa per la Junta Electoral Provincial de Barcelona d'utilitzar determinades expressions com ara ''presos polítics'' als professionals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

En el seu escrit, que també s'ha presentat al Defensor del Pueblo, Ribó argumenta que l'expressió està reconeguda al dret internacional i s'ajusta a la realitat dels líders empresonats per la qual cosa considera que no atempta contra els principis d'igualtat, pluralitat i neutralitat política.

El Síndic també defensa la professionalitat i el criteri tècnic dels treballadors dels mitjans públics de la CCMA i que seria positiu incloure fórmules ''més flexibles'' que les adoptades per la JEC.

Pel Síndic haurien de ser fórmules que respectessin el dret fonamental a la llibertat d'informació, reconegut a l'article 20 de la Constitució Espanyola i 10 del Conveni europeu, garantint un marge ''d'apreciació'' als professionals de la informació en relació amb l'ordenació de les emissions de la informació electoral, sense condicionar la neutralitat informativa i el dret de l'electorat a decidir la seva opció política de manera ''lliure i informada''.