El Síndic de Greuges de Catalunya ha alertat que la rectificació que la Junta Electoral Central ha fet de la instrucció que discriminava les persones amb discapacitat a l'hora d'exercir el dret a vot encara permet pràctiques incompatibles amb els principis democràtics.

Segons el síndic, la rectificació de la Instrucció que la JEC ha materialitzat mitjançant una nova instrucció arran de les crítiques rebudes no presenta canvis substancials, sinó que, bàsicament, només elimina del seu escrit la referència a "l'aparença de discapacitat".

En un comunicat, el defensor del poble català "considera inacceptable que el nou escrit continuï adjudicant als membres de les meses electorals, els interventors i als apoderats adscrits la facultat d'efectuar una valoració subjectiva i determinar si els votants estan en condicions d'exercir el seu dret de vot de manera conscient, lliure i voluntària".

La instrucció preveu deixar constància en acta dels números de documents identificatius dels votants que puguin haver estat qüestionats. Per el síndic, "aquesta habilitació dels membres de les meses no té suport legal, pot comportar una situació de discriminació i indueix a un exercici de valoració necessàriament subjectiva sobre condicions intrínseques de la voluntat de qualsevol votant".

Una mesura "perillosa" a la llarga

Segons el síndic, una interpretació en la línia proposada per la JEC, avui clarament pensada en clau de "persones amb discapacitat", a la llarga pot donar lloc a que els membres de les meses electorals, els interventors i els apoderats adscrits a les meses se sentin facultats per generar una llista que identifiqui votants que, per motius diversos, vegin qüestionades la seva "llibertat, consciència o voluntarietat" a l'hora de votar.