Al llarg de l'última setmana han sortit a la llum diversos casos de punxades de joves que han denunciat haver estat punxades amb xeringues en discoteques. Aquestes punxades són conegudes com a punxades per submissió química i es considera una agressió. En el cas de Catalunya, els Mossos d'Esquadra ja han rebut diverses denúncies d'aquest tipus, sense violacions posteriors. L'Executiu català ha actualitzat el document operatiu que té com a objectiu donar una resposta coordinada, integral i eficient a la situació generada arran de la detecció de punxades en espais d’oci en els darrers dies. 

Es tracta d’un document conjunt dels departaments d’Igualtat i Feminismes, Salut i Interior. S’hi recull informació bàsica sobre el fenomen i pautes per millorar la seva prevenció i abordatge. El propòsit és reforçar els circuits de prevenció, atenció i denúncia ja existents, de manera que es pugui abordar el nou fenomen amb la màxima coordinació i eficiència. Amb aquesta situació, el Govern ha actualitzat el protocol a seguir en cas de punxada. Aquest és el procediment a seguir pas a pas:

Una marcada dimensió comunitària

 • El protocol presentat adopta una marcada dimensió comunitària, establint que la responsabilitat de prevenir o acompanyar les víctimes d’aquest fenomen és eminentment col·lectiva.
 • En aquest sentit, el document recull el paper que poden tenir el personal dels espais d’oci, el personal de serveis públics de transport, l’entorn de la persona que pot haver rebut la punxada, i qualsevol persona que, en general, pugui detectar comportaments estranys i, per tant, necessitat d’actuar i donar suport.
 • El document defineix també pautes d’actuació i missatges clau per als diferents col·lectius i recorda el telèfon d’emergències 112.

Què fer davant d’una sospita de punxada

 • Pel que fa a l’abordatge, si s’intueix que es pot haver produït una punxada, el protocol subratlla la importància de fer cas de les sensacions de la persona afectada, i de demanar o oferir suport, segons sigui el cas.
 • Es recomana evitar anar a casa directament.
 • Cal dirigir-se a un centre sanitari al més aviat possible, i fer-ho preferiblement acompanyada, per tal de realitzar les proves pertinents.

Un cop al centre sanitari

 • Quan una persona arribi a un centre sanitari amb una punxada se seguirà, d’entrada, el protocol de punxada accidental.
 • A continuació, es valorarà l’activació del protocol de profilaxi postexposició a VIH, una intervenció que cal dur a terme durant les primeres 72 hores posteriors a la punxada.
 • El document aprovat actualitza el protocol ja existent i també estableix la necessitat de fer una anàlisi toxicològica com més aviat millor. En cas que se sospiti que hi ha pogut haver una agressió sexual, s’activarà el protocol d'atenció a l'agressió sexual recent.

Acompanyament a la víctima i denúncia de la punxada

 • En cas que es consideri oportú, el centre sanitari proporcionarà suport psicològic a la persona afectada.
 •  A més a més, qualsevol persona que rebi una punxada té a la seva disposició tota la xarxa pública d’atenció a les violències masclistes i LGBT-fòbiques, present arreu de Catalunya (SIAD, SIE, SAI i el telèfon 900 900 120, disponible les 24 hores del dia, els set dies de la setmana, amb informació en una gran varietat d’idiomes). 
 • Les persones afectades per una punxada poden dirigir-se a les comissaries dels Mossos d’Esquadra per tramitar una denúncia.

El paper dels ens locals, entorns d’oci i mitjans de comunicació

 • El protocol actualitzat recull un conjunt de recomanacions per als ens locals i comarcals i per als mitjans de comunicació.
 • Als locals, se'ls demana reforçar les estratègies de prevenció en els espais d’oci, i millorar la coordinació amb tots els agents implicats.
 • Pel que fa als mitjans, es recorda que cal informar sense crear alarma social, respectant el dret a la intimitat de la persona afectada i del seu entorn.