Nova proposta del Departament d'Economia per rebaixar l'IRPF a les rendes més baixes després que el Tribunal Constitucional va tombar la rebaixa que el Govern havia inclòs a través de la llei d'acompanyament dels pressupostos de l'any passat. La conselleria de Jaume Giró ha impulsat una esmena a la llei d'acompanyament d'aquest any, amb què es crea una nova escala autonòmica de l'IRPF per reduir la càrrega fiscal a les rendes mitjanes-baixes, és a dir, al voltant de 35.000 euros de sou brut anual, la qual cosa representa el 80% dels declarants.

Aquesta proposta de la reducció de l'IRPF a les rendes més baixes forma part d'un paquet d'esmenes de caràcter fiscal que impulsa Economia a través de Junts i ERC a la llei d'acompanyament i que actualment s'estan negociant amb els Comuns.

 

El Govern de Pedro Sánchez va recórrer l'any passat la rebaixa de l'IRPF que va aprovar la Generalitat argumentant que excedia les competències autonòmiques i el TC va donar per bo el recurs i va sentenciar a començaments de novembre que el Govern havia "excedit els límits que preveu l’Estat per a l’exercici autonòmic d’aquesta competència cedida”. Segons el conseller Giró, la voluntat del seu departament és "pal·liar el greuge" que la decisió del TC ha representat per a les rendes més baixes, que aquest any ja no s'han pogut beneficiar de la rebaixa.

Tipus del 10,5%

Aquest cop, per evitar la intervenció del Constitucional, el Govern vol modificar la tarifa autonòmica. El departament proposa crear un primer tram de base liquidable general fins als 12.450 euros, al qual s'aplicarà un tipus impositiu del 10,5%. Aquest tram actualment tributa al 12%, la qual cosa representa una reducció d'1,5 punts.

Per fer el cost d'aquesta mesura "assumible" per al Govern i focalitzar la rebaixa en les rendes mitjanes-baixes, la conselleria proposa dividir el segon tram actual en dos: un nou tram de 17.700 a 21.000 euros mantenint el tipus del 14% i un nou tram de 21.000 a 33.000€ amb un tipus del 15%. El tram de 33.000 a 53.000 s'augmenta 0,3 punts, del 18,5% al 18,8%. Això ha de servir, segons la conselleria, per "compensar el guany que els contribuents amb rendes altes tenen de la rebaixa del primer tram". "Es redueix 1,5 punts al primer tram de renda, que afecta tots els declarants, i s'incrementa 1,3 punts en els trams intermedis", detalla la secretària d'Hisenda, Marta Espasa.

Més impacte

Segons el departament d'Economia, aquesta via tindrà més impacte que l'anterior en les rendes més baixes, que com a màxim aconseguia una reducció de 66,6 euros. La nova proposta pot reduir la quota més de 100 euros i en més del 12% la reducció de la quota als contribuents amb rendes més baixes, entre els quals hi ha els mileuristes, pensionistes i petits autònoms.

Aquesta reducció representarà una pèrdua d'ingressos per a la Generalitat de 19 milions, la qual cosa és "totalment assumible", segons la conselleria.

Famílies monoparentals

Amb la resta d’esmenes, el Govern proposa ampliar la deducció per lloguer de l’habitatge habitual a les famílies monoparentals. Afectarà famílies amb infants menors de 21 anys que hi conviuen i depenen econòmicament d’una sola persona, que podran deduir el 10%, fins a un màxim de 300 euros anuals de les quantitats satisfetes en el període impositiu en concepte de lloguer habitual.

També les famílies monoparentals es veuran beneficiades per la modificació de les deduccions per naixement o adopció d’un fill. S’hi afegeix una nova categoria, que permet que en la declaració del progenitor o progenitora de la família monoparental es pugui deduir 300 euros per naixement o adopció d’un fill. Fins ara cada progenitor es podia deduir 150 euros, la qual cosa feia que una família monoparental tingués la meitat de deducció.

Successions i acollida

Una de les esmenes afecta l’impost de successions i donacions i proposa assimilar a familiars de primer grau les persones que estan o han estat en acollida. A Catalunya hi ha 945 infants acollits per part de 199 famílies. La relació entre uns i altres es considera de quart grau la qual cosa encareix la càrrega tributària.

Finalment, una de les esmenes proposa incloure la baixa temporal d’un vehicle com a supòsit per quedar exempt de l’impost d’emissions de diòxid de carboni en vehicles de tracció mecànica.

 

A la imatge principal, el conseller d'Economia, Jaume Giró, en una imatge al Parlament / Sergi Alcàzar