Deixar en mans de les comunitats autònomes el desconfinament a partir de la fase 3 o l'obligatorietat de portar mascaretes són algunes de les mesures que recull el reial decret de la nova normalitat aprovat aquest dimarts pel Consell de Ministres, text que fixa les mesures que s'han de prendre una vegada s'aixequi l'estat d'alarma pel coronavirus.

Principals mesures que recull el decret:

Sanitat

 • L'autoritat competent en la fase 3 de desconfinament són les comunitats autònomes, tret de les mesures vinculades a la llibertat de circulació que superin l'àmbit de la unitat territorial determinada per a cada comunitat.
 • Les comunitats decidiran, d'acord amb criteris sanitaris i epidemiològics, la superació de la fase 3 a les diferents províncies, illes o unitats territorials de la seva comunitat.
 • Les mascaretes seran obligatòries en la via pública, en espais a l'aire lliure i en espais tancats d'ús públic o que es trobin oberts al públic, així com en els transports. Se sancionarà amb multes de fins a 100 euros l'incompliment d'aquesta obligació i seran les comunitats autònomes i els ajuntaments els responsables de la vigilància, inspecció i control.
 • La Covid-19 és considerada una malaltia de declaració obligatòria urgent.
 • Les comunitats han de subministrar informació quan es produeixin situacions d'emergència per a la salut pública, per garantir l'adequada coordinació entre les autoritats sanitàries i reforçar el funcionament del Sistema Nacional de Salut.
 • Les comunitats hauran de continuar facilitant les dades necessàries per al seguiment i la vigilància epidemiològica de la Covid-19, així com la situació de la capacitat assistencial i necessitats de recursos humans i material.
 • Els serveis de salut garantiran, de forma especial en l'atenció primària, que se li realitzarà a qualsevol cas sospitós una prova diagnòstica per PCR o una altra de similar.
 • Les comunitats hauran de vetllar per garantir un nombre suficient de professionals en la prevenció i control de la malaltia, el seu diagnòstic primerenc, l'atenció als casos i la vigilància epidemiològica. Hauran de crear plans de contingència per assegurar una resposta ràpida i coordinada.
 • Les administracions competents hauran de garantir la coordinació de les residències de persones grans o amb necessitats especials i disposar de plans de contingència per la Covid-19 orientats a la identificació precoç de possibles casos entre residents i treballadors, i els seus contactes.
 • Queden vigents les mesures de prevenció i higiene, com l'obligatorietat d'utilitzar mascaretes sempre que no es garanteixi la distància interpersonal.
 • El reial decret incorporarà les mesures necessàries per garantir la disponibilitat de mascaretes quirúrgiques, gels hidroalcohòlics i altres productes sanitaris necessaris per a la protecció de la salut.
 • L'estoc o les quantitats subministrades dels medicaments considerats essencials en la gestió de la crisi sanitària haurà de ser comunicat a l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris per garantir en qualsevol moment el proveïment.


mascareta transport autobus EFE

Transports i treball

 • Es manté l'obligació de portar màscara en els mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús o per ferrocarril, així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclosos el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen al mateix domicili. En transport marítim s'adapta l'obligació a les particularitats d'aquest mode de transport.
 • Es preveu l'adopció de mesures de prevenció i higiene en l'entorn de treball, tals com l'ordenació dels llocs de treball o l'organització dels torns per evitar aglomeracions, així com als establiments comercials, en els centres residencials de caràcter social o en les activitats d'hostaleria i restauració.
 • Aena ha de garantir el control sanitari de l'entrada de passatgers de vols internacionals.
 • Els operadors de transport han d'anar adaptant l'oferta de transport a l'evolució de la recuperació de la demanda, assegurant una adequada prestació del servei que permeti mantenir la mesures per evitar els contagis.
 • Els operadors de transport terrestre, els serveis dels quals amb seients preassignats discorrin per més d'una província, han de conservar la informació de contacte dels passatgers durant un mínim de quatre setmanes. Aquesta obligació s'estén també als operadors de transport aeri.

   

EN DIRECTE | L'última hora sobre el coronavirus i les seves afectacions a Catalunya, Espanya i el món

MAPA | Els contagis de coronavirus a Catalunya per municipis i barris

MAPES | L'impacte del coronavirus a Catalunya per regions sanitàries

🔴 Segueix ElNacional a Telegram