Els pressupostos de 2020 són cada cop més aprop. Una mostra d'això és l'entesa que han escenificat aquest dilluns el Govern i els comuns que, convocats a la conselleria d'Economia a primera hora del matí, han signat un acord sobre fiscalitat i ingressos pels nous comptes. Encara queda posar-se d'acord sobre les despeses i acabar d'elaborar el projecte final, però és una bona mostra de que la negociació està encarrilada, després de diversos anys de pròrrogues. Actualment la Generalitat funciona encara amb els de 2017. 

L'acord preveu augmentar la recaptació de la Generalitat en 550 milions d’euros anuals, a través de la creació de nous impostos i de la modificació d'alguns dels actuals. Concretament, s'augmenta l'IRPF en el seu tram autonòmic per a les rendes més altes –a partir dels 90.000 euros–, i es preveu una modificació de l'impost de successions. També es crea un nou impost a les empreses energètiques i es modificaran tres impostos verds –taxa turística, emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica i emissions portuàries de grans vaixells–, l'impost sobre els habitatges buits i el de les begudes ensucrades envasades. 

En rodes de premsa per separat per presentar la reforma, el vicepresident Pere Aragonès, la consellera portaveu Meritxell Budó i la líder dels comuns, Jéssica Albiach, han coincidit a valorar molt positivament l'acord i són a l'hora d'aprovar dels pressupostos en el primer trimestre de l'any que ve. "Avui és un bon dia per a Catalunya", ha resumit Albiach, recordant que fa anys que treballen per una modificació de la fiscalitat i assegurant que el pas d'avui és "la primera pedra" per a un govern progressista i per posar fi a l'"època de retallades". Tot i això ha volgut deixar clar que l'acord final dels pressupostos encara està "lluny".

Una prudència que rebaixava el vicepresident Aragonès, que afirmava que està "segur" que s'aconseguiran aprovar els nous comptes perquè "són més necessaris que mai". "Catalunya necessita un gran acord i un gran consens", afegia. A més, en la seva intervenció s'ha encarregat d'allunyar la possibilitat de noves eleccions, i ha assegurat que no es fan uns pressupostos "perquè quedi aquí la legislatura".

IRPF: rebaixa en les rendes baixes i augment en les altes

L'acord preveu una redistribució de l'impost sobre l'IRPF en el tram autonòmic, que beneficia les rendes més baixes i fa augmentar la contribució de les més altes: es reduirà la fiscalitat en les rendes de menys de 12.450 euros i l'augmentarà en les de més de 90.000. Concretament, es preveu augmentar en un 10% el mínim exempt del contribuent, que passa de 5.550 a 6.105 euros, però només per a les rendes més baixes (fins a 12.450 euros de base liquidable). El Govern calcula que més de 200.000 persones es beneficiaran d’aquesta mesura i que es perdran 12,4 milions d'euros anuals de recaptació. 

Una rebaixa que es compensarà per la modificació dels trams alts de l'escala. Amb aquest acord, es preveu que el tipus marginal del 23,5% s’apliqui a partir dels 90.000 euros, enlloc dels 120.000 euros actuals, i es crearà un nou tipus del 24,5% entre 120.000 i 175.000 euros. El Govern preveu que la mesura afecti 52.393 contribuents, és a dir, un 1,5% dels declarants, i s'aconsegueixi ingressar 31 milions d'euros més.

Impost de successions: més càrrega als més rics

L'acord entre el Govern i els comuns preveu també una modificació en l'impost de successions. Concretament, es reintrodueixen els coeficients multiplicadors pel patrimoni preexistent per als contribuents dels grups de parentiu I i II –descendents i ascendents–, de manera que els contribuents que rebin una herència i ja tinguin un patrimoni elevat suportaran més càrrega. Aquest augment només s'aplicarà a partir de les quantitats superiors al mínim exempt de l'impost sobre el patrimoni: 500.000 euros. Des de l'any 2010 aquests coeficients multiplicadors només s'aplicaven en els grups III i IV. 

També es redueix la bonificació en la quota tributària per als grups de parentiu II, i es manté, però, la bonificació del 99% per als cònjuges. La reducció s'aplicarà de forma progressiva en funció a la base imposable, entre el 60% i el 0%. El Govern preveu que l'impacte pressupostari d'aquests canvis permeti a la Generalitat guanyar 189,8 milions euros anuals. 

Nous impostos verds

També s'ha acordat crear un nou impost verd de caràcter ambiental que gravarà la incidència en el territori de les instal·lacions d’emmagatzematge, transformació i transport d’energia elèctrica. Així com la modificació d'altres inclosos dins la Llei catalana del canvi climàtic: s'augmenta l'import sobre l'estada en establiments turístics, el de les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica i el de les emissions portuàries de grans vaixells. A més, es reduirà la bonificació de l'impost d'habitatges buits i s'augmentarà l'impost sobre les begudes ensucrades envasades.