L'Audiència de Barcelona ha obert el procés per decidir si el PDeCAT i JxCAT han pagar la indemnització del cas Palau que pertoca a CDC. Ho va demanar la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música i ara el tribunal ha obert una peça separada per decidir qui s'ha de fer càrrec dels 6.676.105 '58 euros que han de pagar com a indemnització. CDC només en pot pagar la meitat amb els seus béns embargats.

Per això la secció 10a de l'Audiència de Barcelona ha resolt obrir una peça separada en el tràmit d'execució de la sentència del Cas Palau per determinar la successió de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), condemnada com a responsable civil, dels partits PDeCat i Junts per Catalunya.
Amb això, el tribunal estima la petició d'iniciar el tràmit de successió a CDC sol·licitada per la Fundació Privada Orfeó Català-Palau de la Música Catalana i Associació Orfeó Català.

 

 

 

S'ha de resoldre si és procedent declarar la successió de CDC per part dels partits PDeCAT i Junts per Catalunya i ja s'ha remès una còpia de la resolució a tots dos juntament amb els escrits presentats per les entitats perjudicades perquè puguin personar-se en la peça processal amb advocat i procurador. Ara, els dos partits, tenen 15 dies per presentar al·legacions i fer proposta de proves que considerin pertinents.

La sentència del cas Palau

La secció 10a va dictar sentència condemnatòria del Cas Palau de la Música el 29 de desembre de 2017. Entre altres coses, ordenava requisar els guanys obtinguts per CDC, Fèlix Millet Tusell i Jordi Montull per la comissió de tràfic d'influències, que es fixen, respectivament, en les quantitats de 6.676.105'58, 2.804.716'29 i 701.179'07 euros. Aquests imports s'havien de pagar o bé monetàriament o bé amb patrimoni.

Al maig de 2020, després de ser ferma la decisió, i es van fer embargaments preventius a CDC per import de 6.676.105'58. I en la mateixa data, es va acordar que les quantitats es destinaran al pagament de les responsabilitats civils de les entitats perjudicades.

Els motius de la reclamació a PDeCAT i JxCAT

En aquell moment, tot i que ho va demanar la Fiscalia, el tribunal va rebutjar iniciar el tràmit que s'ha obert ara perquè PDeCAT i JxCAT es fessin càrrec de la indemnització en el cas que CDC no la pogués pagar. No havien finalitzat els tràmits de l'Oficina de Recuperació i Gestió d'Actius de localització, recuperació, conservació, administració i realització dels efectes, béns, instruments i guanys relatius als béns de CDC. Però ara el Tribunal sentenciador considera que procedeix donar curs a la determinació de la successió de CDC. 

Ho fa basant-se en tres arguments: Està constatat que els béns-immobles embargats a CDC estan peritats en la suma de 3.665.434,93 euros, quantitat molt inferior a la quantitat a la qual ha estat condemnada aquesta formació política per comís dels guanys il·lícits obtinguts -6.676.105 '58 euros-. En conseqüència la subhasta dels béns immobles embargats, en cap cas cobriria la quantitat objecte de condemna.

En segon lloc, CDC va presentar concurs voluntari de creditors en data 30 de març de 2020, sent declarada el concurs voluntari per resolució de data 8
de juny de 2020 pel Jutjat Mercantil número 9 de Barcelona, havent-se presentat informe de l'Administrador Concursal en data 11 de setembre de 2020. No hi ha cap altre patrimoni a embargar CDC a l'haver-se integrat a la massa de creditors.

I per últim, el Jutjat del Mercantil número 9 de Barcelona, que tramita el concurs de creditors, ha interposat un conflicte de competències amb la secció
10a respecte a la destinació dels béns embargats en la peça d'execució, resolució que està pendent a la sala Especial del Tribunal Suprem. Si la referida Sala, consta en la resolució, "resol a favor de la preferència del Jutjat Mercantil dels béns embargats en aquest procediment passarien a formar part de la massa de creditors amb preferència per als creditors del concurs".

El tribunal "no considera suficients els documents aportats per l'executant per declarar la successió dels dos partits esmentats en l'antecedent de fet segon d'aquesta resolució, tot i que sí per iniciar peça separada per a la seva ulterior resolució". És per això que disposa donar audiència als partits polítics Partit Demòcrata Europeu Català (PdeCAT) i Junts per Catalunya, perquè puguin personar-se amb advocat i, en el termini de quinze dies, presentar un escrit d'al·legacions juntament amb la
proposta de proves que considerin pertinents.

La reacció del PDeCAT

El PDeCAT ha reaccionat negant tenir cap vinculació amb Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). També ha rebutjat haver de pagar pel cas Palau de la Música. "Cap dels responsables del PDeCAT ha exercit cap responsabilitat en la direcció de Convergència que pugui relacionar-se amb els fets que s'estan jutjant", ha assenyalat el partit en un comunicat.