El Govern de la Generalitat ha aprovat una nova llei per promoure el lloguer d'habitatges. L'avantprojecte presentat pel legislatiu incorpora noves formes d'arrendament ja existents però encara no regulades. Així doncs, algunes d'elles en matèria d'habitatge són el de les llars compartides, el lloguer d’habitacions o la masoveria urbana. Però el projecte també és ambiciós en l'àmbit professional o d'empresa. D'aquesta manera, incorpora el cotreball i altres esmenes en el lloguer de locals.

D'aquesta manera, Catalunya tindrà, per primera vegada, una normativa pròpia per als arrendaments de béns, que s’incorporarà el llibre sisè del Codi civil català. L'objectiu és promoure el lloguer, davant l’escassa oferta de lloguer social i incentivar la posada d’immobles en el mercat de lloguer. També confien en un model que sigui més "segur, estable i socialment més equitatiu". El nou Govern ha incorporat a la seva agenda des del seu inici, les polítiques de lloguer. A tall d'exemple, des del passat mes d'abril ja es va anunciar que la Generalitat començaria a multar els lloguers superiors als índexs de referència amb sancions que poden anar dels 3.000 als 90.000 euros.

Qui guanya: propietari o llogater?

Precisament aquesta qüestió és una de les que han subratllat en el seu escrit. El Govern confirma: "El contracte de lloguer d’habitatge establirà uns terminis de durada prou amplis per evitar la inseguretat de les parts i farà una regulació de les pròrrogues contractuals que protegeixi l’estabilitat del contracte. Tot i que les parts són lliures de pactar-ne el preu, el contracte també haurà de fer referència a l’eventual règim de contenció de rendes".

I marca diferències en la forma del propietari: "Es donarà un tracte diferenciat al llogater segons si el propietari és una persona física o jurídica, i es regularà el dret de tanteig i retracte estipulat en el contracte". D'aquesta manera, insisteixen en protegir, sobretot, el llogater "amb una regla que garanteixi l’equitat entre les parts quan el llogater es trobi, per una situació sobrevinguda, en una posició d’inferioritat respecte de l’arrendatari". 

Locals 

Més enllà de l'habitatge entès com a llar, també es tracten les qüestions que afecten a un negoci. Així doncs, es regulen models com el cotreball, conegut sota l'anglicisme de coworking o el renting. La futura Llei que aprovarà el Parlament posarà fi a l’actual dispersió normativa, ara recollida únicament en l'espanyola, i incorporarà la regulació del lloguer d’habitatges al llibre sisè del Codi civil de Catalunya, dedicat a les obligacions i els contractes.

El mercat català

L'avantprojecte de llei arriba precisament quan es confirma que Catalunya lidera la pujada del preu del lloguer a tot l’Estat espanyol amb un increment del 41% en l’última dècada, segons ha explicat la directora d’Estudis de Fotocasa, Maria Matos, en la jornada Evolution 2021, organitzada per l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC), l’Associació Nacional d’Agents Immobiliaris (ANAI) i el Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona (COAPI). El 2021, les rendes han caigut un 6% de mitjana en comparació amb l’any passat, però continuen encara lluny de les xifres de 2011. 

Fotografia de portada: Pla detall d'un cartell de lloguer en un local de la Rambla de Girona