El fins ara ministre de Cultura, Màxim Huerta, cobrarà després de treballar 7 dies al govern espanyol una liquidació de 1.174 euros de sou i 939 euros d'indemnització. En total, rebrà 2.113 euros.

El projecte de pressupostos per al 2018 que actualment tramita el Senat fixa la retribució dels ministres en 71.424,12 euros bruts anuals, que equivalen a uns 195,68 euros diaris. Pels seus dies com a ministre, a Huerta li correspondrien 1.174 euros. A aquesta xifra s'hi suma la pensió que té dret a cobrar pel seu cessament, que equival al 80% d'aquest import: 939,2 euros. I d'aquesta manera surt la xifra global.

La llei d'alts càrrecs espanyola assenyala que "durant els dos anys següents a la data del cessament, no podran prestar serveis en entitats privades que hagin resultat afectades per decisions en les quals hagin participat". Com que Huerta no havia pres encara cap decisió, perquè acabava d'arribar, no se li aplicaran previsiblement incompatibilitats.