El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit els recursos de l'executiu central contra tres lleis aprovades pel Parlament de Catalunya, entre elles la que imposa un impost sobre els habitatges buits, que han quedat suspeses de forma cautelar. La raó és que consideren que envaeix competències de l'Estat. Tal com va explicar el ministre de justícia en funciona, Rafael Català, el govern espanyol va impugnar aquesta llei perquè considera que aquest fet imposable ja està gravat en l'actual sistema de finançament de les hisendes locals, que preveu recàrrecs de fins al 50 per cent en l'Impost sobre Béns Immobles (IBI).  

Aquesta versió, però, contrasta amb la que va donar el mateix govern espanyol al Programa d'Estabilitat, on volia demostrar a Brussel·les que les comunitats estaven adoptant mesures per rebaixar el dèficit. En l'apartat "Mesures Comunitats Autònomes" el govern espanyols subratlla que "l'impacte de les mesures classificades dins de la tipologia d'altres tributs, suposen una quantia positiva de 101 milions d'euros, destacant les derivades de la creació de nous tributs per algunes comunitats autònomes, tals com l'impost sobre els habitatges buits o l'impost sobre allotjament turístic".

De moment el recurs sobre aquesta llei només s'ha admès a tràmit i s'ha suspès de forma cautelar a petició del govern espanyol, però no suposen cap pronunciament sobre el fons del recurs. El Tribunal té ara cinc mesos per pronunciar-se. Tot i això, si finalment dóna la raó a l'Estat i propera el recurs, aquest impost deixaria de ser recaptat. Un detall que no s'explica dins el document tot i ser un programa pel període 2016-2019.

L'impost català sobre els pisos buits l'han de pagar aquelles entitats jurídiques o societats immobiliàries que siguin propietàries de pisos buits i que estiguin deshabitats durant més de dos anys sense una causa argumentada ni justificada.