L'Audiència de Barcelona ha avalat que s'investigui l'exresponsable del Palau de la Música Jordi Montull per un delicte de frustració d'execució de sentència, en haver ocultat béns amb la finalitat d'"eludir el pagament de responsabilitats civils" per l'espoli de l'entitat cultural. En una interlocutòria, la secció desena de l'Audiència de Barcelona desestima els recursos interposats per dos dels condemnats pel cas Palau, Jordi Montull i la seva dona, Mercedes Mir, en considerar que podria concórrer, de forma indiciària, un delicte de frustració de l'execució de sentència ferma. I és que l'exdirector financer del Palau de la Música, Jordi Montull, ha estat ocultant una part dels seus ingressos al tribunal que l'ha condemnat pel cas Palau. Montull hauria mentit en declarar que tots els seus ingressos provenien de la seva pensió de jubilació mentre que, en realitat, també cobrava el lloguer d'una propietat que va ser embargada per la justícia el 2012 en el marc del cas Palau. D'aquesta manera, Montull hauria aconseguit convèncer el tribunal que va executar la seva sentència que només es podia permetre tornar els diners que va robar amb pagaments de 500 euros al mes. Ha estat l'Agència Tributària que ha alertat que els ingressos extres de Montull constaven en la seva declaració d'IRPF des de 2019, i que van ser “ocultats deliberadament” a la justícia, segons Hisenda.

El passat 6 de setembre, la lletrada de l'administració de justícia que porta el pes de les execucions de sentències va posar en coneixement de la Fiscalia que aquesta ocultació constituïa un delicte, perquè es depuressin possibles responsabilitats penals. La defensa de Montull i de la seva dona van recórrer aquest escrit en considerar que la lletrada de l'administració de justícia s'extralimitava de les seves funcions, i van al·legar així mateix que no havien amagat ingressos addicionals.

Ara, el tribunal ratifica el decret dictat per la Lletrada de l'Administració de Justícia de deduir testimoni en relació amb les peces de responsabilitat civil perquè es resolgui si han comès un delicte de frustració de l'execució. La interlocutòria, tal com sol·licita el Ministeri Fiscal i les acusacions particulars, acorda així remetre el cas al Jutjat Degà de Barcelona, que és el competent, perquè s'ha fet una ocultació davant aquest Tribunal, per tal que es resolgui començar un nou procediment penal contra Montull, ara per delicte de frustració de l'execució.

L'ocultació de béns a la que es refereix la lletrada és a la renda de lloguer d'una de les finques embargades al Masnou per una quantia mensual de 1.500 euros, ja que Montull va afirmar que només percebia els ingressos de la seva pensió, amb els que a més sustentava la seva esposa. La defensa dels condemnats va argumentar que no es va incloure aquest lloguer perquè "els arrendaments d'immobles embargats han servit per abonar l'IBI, impostos i taxes municipals, despeses de comunitat i manteniment per no menyscabar el seu valor", i que no hi ha hagut un "ànim d'ocultació", ja que aquests ingressos van ser declarats en l'IRPF.

 

 El tribunal, no obstant això, considera que sí "ha existit ocultació d'aquest ingrés en fase d'execució de la sentència ferma", i que les despeses que s'esmenten en el recurs de Montull -IBI, impostos i taxes municipals, despeses de comunitat i manteniment- "en cap cas podrien ascendir a la quantia de 1.500 euros mensuals". La interlocutòria també rebat l'argument de la defensa de Montull que la LAJ no és competent a l'hora de deduir testimoni perquè el ministeri fiscal decideixi si existeixen indicis de delicte d'ocultació de béns, i únicament ho és el tribunal competent. L'Audiència de Barcelona assenyala que l'article 456 de la Llei Orgànica del Poder Judicial disposa que el Lletrat de l'Administració de Justícia pot impulsar aquest procés davant el ministeri fiscal o el jutge d'instrucció competent si hi ha indicis de la comissió d'un delicte. 

Montull va ser condemnat al pagament de 22.311.947,46 euros, més altres 6.693,575,22 euros pels interessos que puguin reportar-se durant l'execució, sense que aquestes quantitats hagin estat abonades en la seva integritat, per la qual cosa es va iniciar la via d'execució i constrenyiment dels seus béns en una interlocutòria del 12 de maig de 2020.