Jutges per a la Democràcia ha sol·licitat al relator especial sobre magistrats i advocats de Nacions Unides, Diego García-Sayán, que visiti Espanya perquè comprovi "la greu situació que travessa l'Estat espanyol quant a independència del poder judicial i accés a la justícia per la ciutadania".

Aquesta associació judicial ha remès una carta conjunta amb l'organització Rights International Spain en la qual li formula aquesta petició i l'informa de les seves principals preocupacions.

En primer lloc esmenten les "intromissions del poder polític" en el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) "amb absència de criteris de mèrit i capacitat en el nomenament d'alts càrrecs de la judicatura".

Recorden que recentment es va publicar l'informe GRECO sobre Espanya "en què s'expressen preocupacions sobre les interferències del govern espanyol en el nomenament dels membres del CGPJ i indirectament en els alts càrrecs judicials". Sobre això comenten que "el Consell d'Europa va haver de recordar que el mètode de selecció hauria de ser percebut com a lliure de tota influència política".

Falta d'independència del CGPJ

"La falta d'independència del CGPJ va ser constatada recentment també pel Consell Consultiu dels Jutges Europeus del Consell d'Europa, que va afirmar que no ha pogut garantir la divisió de poders de l'Estat", abunden sobre això.

Adverteixen de l'"absència absoluta de diàleg amb els operadors de justícia" en les "nou reformes que ha patit la Llei Orgànica del Poder Judicial en la desena legislatura a instàncies del govern espanyol o del grup parlamentari popular, aprovades amb el suport únicament d'aquest partit i que suposen una minva addicional a la independència judicial".

Les esmentades organitzacions mostren també la seva preocupació per les "interferències polítiques mentre els jutges estan exercint les seves funcions" amb una "pressió" que "lamentablement s'ha convertit en habitual" i que "busquen influir sobre ells perquè canviïn les seves decisions".

Reforma de la LEC

D'altra banda es pregunten si la reforma de la Llei d'Enjudiciament Criminal agilitarà l'administració de justícia en termes de recursos i sobrecàrrega de feina.

En aquest sentit recorden que jutges, fiscals i altres professionals del dret han argumentat que "la reducció de terminis d'instrucció unida a la falta de recursos contribuirà a la pràctica a una impunitat més gran particularment en els casos de corrupció política i a un augment de la desconfiança en els tribunals així com que la llei no s'aplica a tots per igual".

Jutges per a la Democràcia i Rights Internacional Spain adverteixen que les retallades en la justícia han agreujat la saturació dels jutjats i tribunals espanyols i han causat "retards indeguts" i alguns, com els que afecten la justícia gratuïta, posen "cada vegada més obstacles en l'accés a la mateixa per a la ciutadania".

Finalment esmenten la "posada en marxa del projecte Papel Cero amb zero recursos, menor seguretat jurídica i riscos a la confidencialitat de les actuacions.