La llei i el decret del català a escola aprovats per fer front a la imposició del 25% castellà pot acabar al Tribunal Constitucional. La secció 5 de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va plantejar a les parts personades en el procediment sobre l’aplicació del 25% de castellà si consideraven pertinent plantejar qüestió d’inconstitucionalitat respecte de la llei i el decret per possible vulneració de diversos articles de la Constitució espanyola. Una de les parts, l’entitat Hablamos Español ja ha donat la seva resposta: està a favor de portar-les al Tribunal Constitucional perquè les declari inconstitucionals.

El TSJC va optar per la possibilitat de presentar una qüestió d’inconstitucionalitat després de constatar “la incompatibilitat de la sentència en tràmit d’execució amb el nou marc jurídic definit per les normes legals promulgades; i pel fet que la sentència es basa en la jurisprudència constitucional”. Pels magistrats cal determinar si el nou marc legal s’ajusta a la Constitució en els termes en els quals aquesta ha estat interpretada per la sentència que imposa el 25% de castellà. Segons el TSJC,  la norma d’Educació i el decret “determinen la impossibilitat legal d’executar la sentència”, i “susciten seriosos dubtes sobre la seva validesa per vicis d’inconstitucionalitat”. 

Hablamos Español sosté que el nou marc legal sobre l’ensenyament de les llengües és fruit d’un ús “desviat” de la potestat legislativa que, a parer seu, només busca evitar donar compliment a la sentència del 25% de castellà a les aules. L’entitat assegura que amb la nova normativa, tot i considerar el castellà com a llengua vehicular, no se li reconeix la condició que li atribueix el Tribunal Constitucional.

Recurs d'inconstitucionalitat del govern espanyol

L’escrit reconeix que la presentació de la qüestió d’inconstitucionalitat no suspèn automàticament la llei, cosa que només passaria si el govern espanyol presentés un recurs en contra la de la llei. Per això insten al tribunal a què, abans de presentar la qüestió d’inconstitucionalitat,  es requereixi a la representació del Ministeri d’Educació perquè manifesti si el president del govern espanyol interposarà un recurs d’inconstitucionalitat contra la llei i contra el decret.

La presentació de l’escrit arriba després que la Fiscalia hagi arxivat les denúncies presentades pels grups parlamentaris de Ciutadans (Cs) i Vox, així com les entitats  Hablamos Español i de Convivencia Cívica Catalana, contra el conseller d’Educació, Josep González Cambray, a qui acusaven dels delictes de prevaricació i desobediència per no aplicar la sentència del 25% de castellà. Al parer de la Fiscalia, els fets denunciats “no revesteixen il·lícits penals”.