El Govern pagarà 90 euros per "danys morals" a cadascun dels afectats pel fiasco de les oposicions del 29 d'abril subcontractades a l'empresa Cegos. En un comunicat, el Govern ha informat que Presidència inicia d'ofici un expedient per declarar la "responsabilitat patrimonial" de l'administració de la Generalitat i poder indemnitzar els aspirants a les proves d'oposició d'estabilització, que ara s'hauran de repetir els dies 1 i 8 de juliol. Segons el Govern, es pagaran un màxim d'1,2 milions d'euros, tenint en compte que hi havia 13.534 persones cridades a participar en els exàmens. Els pagaments es començaran a fer després de l'estiu, un cop es resolgui l'expedient.

L’inici de l’expedient de responsabilitat patrimonial es comunicarà a les persones afectades i es publicarà demà al DOGC. S’obrirà llavors un període de 10 dies hàbils per presentar-hi al·legacions. Un cop analitzades les al·legacions, caldrà l’informe de la Comissió Jurídica Assessora per resoldre definitivament l’expedient. La Generalitat va deixar sense efecte les proves del concurs oposició d’estabilització i va acordar tornar-les a fer després de constatar "irregularitats greus durant la realització dels exercicis" conseqüència de la manca de compliment de l'empresa subcontractada per supervisar-les, Cegos. 

Les conseqüències del caos a les oposicions

El Govern va decidir el passat 2 de maig destituir la directora general de Funció Pública, Marta Martorell pel caos en les oposicions, on els aspirants van denunciar retards generalitzat, manca d'exàmens, violacions d'anonimat i diverses incidències que van provocar la cancel·lació d'algun dels processos. Un total de 13.581 persones van ser convocades en una macroconvocatòria simultània gestionada per l'empresa Cegos, subcontractada per l'Executiu, per gestionar aquestes proves per estabilitzar el personal públic. 

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, que és de qui depèn la cartera de Funció Pública, va comparèixer al Parlament per donar explicacions a petició pròpia. L'Executiu també va convocar els sindicats que formen part del grup de treball d'estabilització en el marc de la mesa general de negociació de funció pública -IAC-CATAC, CCOO i UGT- a una reunió d'urgència per analitzar les incidències rebudes.  

Des d'un primer moment la Generalitat va assenyalar l'empresa contractada per dur a terme les oposicions. En declaracions a la premsa, la secretària d'Administració i Funció Pública, Alícia Correa, es va disculpar als examinands i va obrir la porta a repetir algunes de les proves. Correa va explicar que és la primera vegada que la Generalitat externalitza aquestes proves i va indicar que caldria fer "una valoració jurídica de les responsabilitats contractuals" per si l'empresa, Cegos, havia comès "un incompliment molt greu i negligent de les clàusules essencials d'aquesta contractació".