La conselleria d'Ensenyament ha demostrat amb documents als quals ha tingut accés El Nacional que és el Ministeri d'Educació el que menteix quan responsabilitza el Govern dels retards en la signatura del conveni de beques que han provocat que 158.000 estudiants catalans siguin els únics de tot l'Estat que no han rebut els diners d'aquests ajuts.

Després que la consellera Meritxell Ruiz va denunciar aquest cap de setmana el retard que estan patint els alumnes catalans, el ministre, Iñigo Méndez de Vigo, ha assegurat aquest matí que la culpa és del Govern. "El ministeri va enviar el conveni a finals de juliol, i no ens van respondre fins a finals d’octubre. Es va haver de tornar a negociar i fins a novembre no es va retornar. Va ser la manca de contestació allò que ho va impedir. Ens falta la firma de la consellera", va assegurar Méndez de Vigo.

Els documents de la conselleria d'Ensenyament demostren que el conveni s'ha hagut de corregir diverses vegades per culpa del ministeri, i que el procediment s'ha allargat des del mes de juliol quan es va enviar el primer esborrany fins avui en què s'ha hagut de tornar a signar de nou la documentació. Aquesta situació contrasta amb el curs passat, quan tot el procediment va ser molt més àgil i el Govern va aprovar el 10 de novembre la signatura del conveni, l'endemà el va enviar signat a Madrid i el 2 de desembre va ser rubricat pel ministeri.

Recorregut del conveni

Segons la conselleria, el passat 8 de juliol, es va reunir la comissió de seguiment entre el ministeri i la Generalitat on es va reclamar el conveni per al curs 2016-17, i l’11 de juliol va arribar al departament l’esborrany del document.

El mes d'agost és inhàbil, però entre setembre i octubre es van fer els tràmits necessaris per a la ratificació de l’acord de Govern que autoritza la signatura del conveni -prèviament ha de passar per la comissió jurídica i el consell tècnic, abans d'arribar al consell executiu-.

Nova versió del conveni

No obstant, segons la documentació de la conselleria, a finals d’octubre el Ministeri va fer arribar una nova versió del conveni amb canvis en el redactat. Així consta en un mail del ministeri.

 

Un cop incorporats els canvis en la documentació, va tornar a començar el procés fins que el 22 de novembre el Govern n'autoritza la signatura. El 30 de novembre, un cop signat el conveni per part dels consellers afectats, s’envia al ministeri.

A partir d'aquí, les unitats de la Generalitat que gestionen les beques es van anar interessant per l’estat de la signatura i la resposta va ser que estava “pendent dels informes preceptius dels ministeris corresponents”. Fins que finalment, en conversa telefònica, segons la conselleria, el ministeri reconeix que “hi ha un error en les partides pressupostàries -error important-, motiu pel qual caldrà segurament tornar a signar el conveni”.

El 23 de gener s’informa a través d’un correu electrònic que el conveni està molt avançat i que es pot iniciar l’enviament dels ajuts al sistema de càrrega dels fitxers del Ministeri -requisit previ per a ordenar les transferències que han de permetre el pagament de les beques-.

 

No obstant això, el servei d’Intervenció de la conselleria comunica que no es pot tramitar cap proposta sense el conveni signat, i així es trasllada al ministeri.

El 25 de gener es fa arribar una nova versió del conveni on s’hi incorporen diferents canvis. No obstant, la conselleria torna a reclamar aclariments sobre les partides pressupostàries que continuen incorporant una errada i sobre els canvis en els terminis del conveni.

 

Avui, 31 de gener el conveni s'ha tornat a tramitar amb caràcter d’urgència. Aquest cop, per agilitzar tràmits, el document ja no ha passat pel preceptiu consell tècnic del Govern i s'ha proposat directament al consell executiu que n’autoritzi la signatura. Els consellers l'han signat avui mateix.

Contrast amb el curs anterior

El curs anterior, a partir del moment en què es va rebre la documentació del ministeri aquest procés es va fer en menys d’un mes: el 10 de novembre de 2015 es va aprovar en acord de Govern el conveni. Es va enviar signat l’endemà amb data 11 de novembre i el 2 de desembre el ministeri va comunicar la seva signatura.