La Generalitat ha acusat el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, de fer un ús "desproporcionat i abusiu" dels recursos al TC en el recurs que els advocats de la Generalitat han presentat aquest dimecres davant l'alt tribunal després de la suspensió de la reforma del reglament del Parlament, segons ha informat TV3 aquest vespre.

A més, afegeix que l'ús que Rajoy en fa de la suspensió automàtica d'una llei recorreguda pel govern espanyol al TC també és "excessiu" i "contrari a les regles de la bona fe processal". El recurs de súplica, que consta d'una dotzena de pàgines, lamenta que l'executiu espanyol actuï preventivament perquè no es fonamenta en la inconstitucionalitat del text "sinó en la presumpció de la seva futura aplicació i segons la pràctica parlamentària que es pronostica".

Per això, el Govern considera que el recurs del govern de Rajoy és "merament interpretatiu" i "contrari al principi de presumpció de la constitucionalitat de les lleis". Les al·legacions presentades per la Generalitat també recorden que el procediment de lectura única és "pràcticament equivalent" a la mesura també existent en d'altres 14 parlaments autonòmics i al Congrés dels Diputats.

Lectura única

Respecte al cas de la reforma del reglament del Parlament de Catalunya, el Govern espanyol ha presentat un recurs d'inconstitucionalitat contra la nova redacció de l'article 135.2 de l’esmentat reglament, que ja ha estat admès a tràmit i per tant, cautelarment suspès.

En aquest procediment no ha passat per alt, tampoc a la premsa estrangera, que el sistema d’aprovació de lleis per lectura única que instaura la reforma és un mecanisme contemplat en altres reglaments de parlaments espanyols. Per exemple, en el del Congrés dels Diputats, en el seu article 150. De fet, el procediment de la lectura única és el que va fer servir el Partit Popular per a aprovar el 2015 la reforma urgent de la llei orgànica del Tribunal Constitucional, que permet aquest tribunal multar i fins i tot suspendre funcionaris i governants que no compleixin les seves sentències i resolucions.

En la mateixa línia, l'article 129 del reglament del Senat estableix que "el ple de la Cambra, a proposta de la Mesa, escoltada la Junta de Portaveus, podrà acordar que es tramiti directament i en lectura única". El del Parlament andalús, a més de dir el mateix, afegeix que "aquest acord comportarà la impossibilitat de presentar cap esmena al projecte o proposició de llei".  El procediment existeix en 14 parlaments autonòmics.