Que el català pateix una situació molt complicada a les universitats de Catalunya és ben sabut per tothom. Aquesta situació, però, va més enllà de les fronteres del país i es repeteix també a les Illes Balears, on la llengua té un paper pràcticament residual en alguns dels graus que s'hi ofereixen. En les últimes hores i davant una pregunta de la diputada del PI (Proposta per les Illes) Maria Antònia Sureda, que ha qüestionat si s'engegaran mesures per canviar la tendència davant l'ús insignificant del català en algunes carreres que s'ofereixen a les Illes, el conseller d'Universitats Miquel Company ha compartit la preocupació del Govern pel paper de la llengua a la Universitat de les Illes Balears (UIB). Concretament, Company, que també és conseller de Fons Europeus i Cultura, s'ha fixat en el grau de medicina, que s'imparteix pràcticament el 100% en castellà. Davant aquesta situació, el conseller socialista ha assegurat que des de la Direcció d'Universitat del Govern s'ha començat a treballar amb el vicerectorat de la UIB perquè comparteixen que el català hauria de tenir una presència "preponderat" en l'ensenyament superior, una presència amb què ara no compta. 

La mateixa Universitat de les Illes Balears ha reconegut en els seus informes sobre els usos lingüístics que el castellà és la llengua més utilitzada per davant de la pròpia, el català. Concretament, un 32% de les classes s'imparteixen en català mentre que en castellà un 32,7%. Per contra, només un 3,3% de les classes s'imparteixen un 50% en català i castellà, mentre que en un 11,4% dels casos el castellà passa per davant del català. Anant més enllà i preguntant als alumnes en quina llengua reben les explicacions orals, un 42,2% assenyala que exclusivament en castellà i un 25,3% exclusivament en català. Per contra, un 4,9% són meitat i meitat, mentre que en un 9,9% dels casos els estudiants indiquen que s'imparteix més temps de classe en català que en castellà. Al revés (més temps en català que en castellà) un 9,6%. Segons un comunicat de la UIB publicat el 2020, d'això se'n deriva que el català es manté en l'administració universitària, mentre que el castellà és "preponderant" a les aules.  Una altra dada rellevant és que els alumnes afirmen que els enunciats de les proves són en castellà en un 49,6 % dels casos; en català, en un 26,4%, i en anglès, en un 6,8%. 

Anàlisi sobre l'ús a Catalunya 

La salut del català en el sistema educatiu i especialment en les universitats ha centrat el debat sobre l'ús de la llengua a Catalunya en els últims mesos. Diversos informes i estudis exposen com cada vegada es fa servir menys la llengua, especialment entre els joves, tant en la seva vida privada com en les aules, ja sigui en l'educació obligatòria com en els estudis superiors. Respecte a aquests darrers el Departament de Recerca i Universitats ha presentat una anàlisi dels usos del català en el marc de la Jornada sobre la llengua català al sistema d’universitats i recerca. Les dades exposades mostren una gran diferència dels usos del català entre màsters i graus, però sobretot entre els centres públics o els privats. Tanmateix, a grans trets, en tot el sistema universitari de Catalunya el 70% de les assignatures dels graus són en català, una xifra que cau estrepitosament en el cas dels màsters: només un 39,8% de les classes són en català.