Un cop el jutge del Suprem, Pablo Llarena, ha denegat la petició de trasllat d’Oriol Junqueras per poder assistir a la constitució del Parlament però alhora ha assenyalat la via de la delegació del vot per a possibilitar la participació en els plens dels diputats electes empresonats, el grup d’ERC ha reclamat a la presidenta, Carme Forcadell, un informe jurídic dels lletrats de la cambra sobre “la possibilitat de delegació de vot de diputats electes que es trobin en situació de presó preventiva”.

El jutge, després de denegar el trasllat de Junqueras, acorda que el Parlament habiliti els instruments perquè tant el vicepresident com els també empresonats Joaquim Forn i Jordi Sànchez puguin "accedir a la condició de parlamentaris" malgrat la seva situació i en declara la "incapacitat legal prolongada" de tots ells. "Per la qual cosa, si els investigats ho sol·licitessin, correspon a la Mesa del Parlament arbitrar —en la forma que entengui procedent i si no hi ha raó administrativa que s'hi oposi—, el procediment perquè deleguin els seus vots en un altre diputat, mentre subsisteixi la seva situació de presó provisional", conclou.

El pronunciament del jutge obre la porta a la delegació del vot, tot i que el reglament no contempla una situació com aquesta i es limita a assenyalar raons de salut. L'article 93, que aborda aquest punt, assenyala la delegació de vot per raons de maternitat o paternitat i estableix també que els diputats poden delegar el vot en els supòsits "d'hospitalització, malaltia greu o incapacitat perllongada degudament acreditades". "La Mesa del Parlament ha d'establir els criteris generals per a delimitar els supòsits que permeten la delegació", conclou.

Per tant, els diputats empresonats disposen ara ja de la condició "d'incapacitat legal prolongada" que requereix el text. Tenint en compte que el reglament deixa en mans de la Mesa establir els criteris generals per a delimitar els referits supòsits, correspondria als lletrats acceptar o no la porta que assenyala el jutge. No obstant, el jutge deixa clar que, atès que li correspon a ell “resoldre el concret conflicte d’interessos constitucionals compromesos per a l’exercici concret dels drets dels investigats, es reconeix a aquests la possibilitat de delegar el seu vot, havent d’administrar el seu exercici per la Mesa del Parlament”.

El jutge estableix que la seva decisió, atès que és "ja executiva", s'ha de traslladar als serveis del Parlament perquè procedeixin a donar compliment a allò que s'ha acordat.

Fonts parlamentàries apunten que aquesta via podria obrir de retruc la porta també a la delegació del vot dels diputats exiliats. No obstant, l’escrit del jutge també estableix una diferenciació entre la incapacitat determinada per impediments físics o legals, “per raons alienes a la voluntat del titular”, i “la renúncia, negativa o rebuig a exercir-los” en què la impossibilitat “neix de la lliure opció del titular del dret”.