Els catalans tenen millor record de la presidència de Pasqual Maragall que de la de Jordi Pujol. Això és el que revela el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) publicat aquest dimecres, que també ha desglossat els resultats segons les simpaties polítiques dels enquestats i la seva edat. En termes generals, el 58% dels catalans aprova el llegat del president Maragall, amb un 10% que el considera "molt bo", mentre que un 38% valora positivament el del president Pujol, amb un 7% d'aquests que li donen la màxima puntuació. Cal recordar que Pujol es va retirar de la primera línia política el 2014, en transcendir que la seva família havia tingut una fortuna sense declarar a l'estranger durant dècades. Per la seva banda, Maragall es va retirar de la vida pública d'ençà que el 2007 se li va diagnosticar la malaltia d'Alzheimer. Algunes de les dades que més destaquen d'aquest CEO inclouen el fet que els simpatitzants del PP són els que millor recorden Pujol després dels de Junts i ERC, i que Maragall és més popular entre els republicans que els socialistes.

Els catalans aproven el llegat de Maragall, però no el de Pujol

Pasqual Maragall només va ser president de la Generalitat durant tres anys, entre 2003 i 2006, tot i que ja havia passat molts anys a la política com a alcalde de Barcelona. Malgrat això, els catalans el recorden amb més simpatia que el seu predecessor, Jordi Pujol, que va ser cap de l'Executiu durant vint-i-tres anys, del 1980 al 2003. A la pregunta "fent un balanç del llegat" dels dos presidents, "creu que ha estat molt bo, bo, dolent o molt dolent per a Catalunya?", Maragall rep respostes més positives i també menys negatives que Pujol: només un 20% el valora negativament, dels quals el 3% el recorden com "molt dolent". Per contra, El llegat de Pujol no és vist amb bons ulls pel 37% dels enquestats, amb un 14% que el considera "molt dolent" per al país. De la mateixa manera, més persones se senten ambivalents pel que fa a Maragall: un 9% no el considera "ni bo ni dolent" i un 19% no contesta. En canvi, els enquestats tenen una opinió més formada del llegat de Pujol: només un 7% creu que no és "ni bo ni dolent" i el 13% no contesta.

Els simpatitzants d'ERC i Junts aproven Pujol

En els resultats de l'enquesta del CEO desglossats per simpatitzants de partit, només dos grups aproven el llegat del president Pujol: Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Els juntaires, que en un 76% l'aproven, són els que més contesten "molt bo" a la pregunta, amb un 22%, i també els que més responen amb un "bo", un 54%. De la mateixa manera, els enquestats d'aquest grup són els que menys vegades han contestat "molt dolent", amb només un 2% que ho fa i un 9% que el recorda com "dolent". Per contra, si bé el 60% dels simpatitzants d'ERC aprova el llegat de Pujol, només un 9% el considera "molt bo", i la resta, un 51%, "bo". Després d'aquestes dues formacions, els catalans que millor valoren Pujol com a president són els seguidors del PP, amb un 46% que contesta positivament, seguits de Ciutadans, amb un 40% total. Amb tot, els del PP també són els més dividits respecte a la figura del president, perquè un 27% el considera "molt dolent". Si bé els propers a la CUP són els que valoren Pujol amb menys passió-- només un 1% ha contestat "molt bo"-- els que pitjor el recorden són els de Vox, que en un 33% dels casos contesten "molt dolent".

Maragall és més popular entre els simpatitzants d'ERC que els del PSC

Generalment, el president Pasqual Maragall és vist amb millors ulls que el president Pujol, i gairebé els seguidors de tots els partits l'aproven. Per simpatitzants, el 81% dels republicans aprova el seu llegat, bastant per sobre del 74% dels socialistes, el partit sota el qual fou president. Amb tot, els simpatitzants del PSC lideren el nombre d'enquestats que responen "molt bo", amb un 21%, davant el 16% d'ERC. Ni un 1% dels propers a Ciutadans recorda Maragall com a "molt bo" per a Catalunya, però tots els partits menys només dos l'aproven per majoria: els simpatitzants de la CUP, amb un 49% i, molt per darrere, els de Vox, amb només un 31%.

Els joves desconeixen Pujol i Maragall

El desglossament dels resultats de l'enquesta per edats revela el gran desconeixement de les generacions més joves pel que fa a aquests dos presidents, malgrat que gairebé tots els enquestats han viscut durant els seus mandats. En el cas de Pujol, només un 1% dels joves d'entre 18 i 24 anys responen "molt bo" a la pregunta, mentre que el 2% ho fa per Maragall. Quant a les persones que no contesten, presumiblement per desconeixement, els percentatges són més alts en el cas de Maragall. La meitat dels joves d'entre 18 i 24 anys no saben contestar sobre Maragall. Pujol, però, és més conegut. En la mateixa franja d'edat, el 37% no contesta. Generalment, tots dos presidents reben més respostes positives de les generacions més grans, si bé els únics que aproven Maragall són els d'entre 35 cap amunt, mentre que a Pujol no l'aprova per majoria cap franja d'edat. Els enquestats de més de 50 anys són els més dividits pel que fa a Pujol: són, a la vegada, els que millor i pitjor el valoren.