La Guàrdia Civil ha detingut el director general de Centres Públics d'Educació, Josep González-Cambray, en el marc de l'operació Volhov, engegada aquest matí i que ha acabat amb 21 detinguts. L'arrest de González-Cambray ha portat la policia al Departament d'Educació, on han estat fent un escorcoll fins a primera hora de la tarda.

La Guàrdia Civil busca informació sobre una escola d'educació especial de Sant Joan Despí de la qual Xavier Vendrell, un altre dels detinguts, ex-alt càrrec d'ERC, és president del patronat. Segons la investigació, s'hauria demanat una ampliació del concert i dues línies més. 

L'operació al Departament d'Ensenyament s'ha tancat amb una altra detenció, la de Pilar Contreras, directora general de Centres Concertats i Privats.

Segons el Departament d'Ensenyament, tot el procediment es va fer segons la llei. Es va concedir el concert, però no les dues línies. Es va seguir el procediment habitual i no es van donar les dues línies que demanaven perquè no complien els requisits. 

L’escola El Brot és un centre d’educació especial de Sant Joan Despí, la titularitat del qual és de la Fundació Pedagògica El Brot. El president del patronat de la fundació és Xavier Vendrell i fa anys que és un centre concertat, amb vuit unitats o grups concertats.

Segons ha explicat Ensenyament, cada any, els centres poden demanar la modificació del concert educatiu, dins la gestió ordinària del Departament d’Educació. El centre va demanar ampliar el concert a dos grups i dos professors de cara al curs 2020-2021. La petició d’ampliació de concert la fan cada any molts centres de titularitat concertada. Es va atorgar l’increment de dos professors i es va denegar l’ampliació de dues unitats. Es va denegar el concert de dues noves unitats perquè no complia amb els requisits per ser concertat.

En total, durant aquest procés de renovació de concerts, el Departament d'Educació va rebutjar 25 ampliacions d'unitats concertades, entre les quals hi ha les dues que va sol·licitar l'escola El Brot.