Fem Sant Andreu, grup municipal format per ERC i Vecinos por el Cambio, denuncien davant l'Oficina Antifrau de Catalunya "salaris irregulars" i "cobraments indeguts" per part de l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, el socialista Enric Llorca, i el govern municipal format per PSC i Cs.

ElNacional.cat ha tingut accés a la denúncia, on la coalició municipalista Fem Sant Andreu sol·licita a Antifrau que "comprovi i investigui les possibles irregularitats" de l'ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Les actuacions denunciades consisteixen principalment en "el cobrament de forma indeguda d'assistències", posant èmfasi principalment en la figura de Llorca. També assenyalen l'aplicació d'augments salarials a regidors amb dedicació exclusiva per adherir-se al conveni dels treballadors de l'Ajuntament.

Augments salarials i pagues extres "fraudulentes"

Enric Llorca cobrava retribucions per quasi el doble de la quantia que la resta de regidors, segons es pot comprovar al web de transparència del mateix ajuntamentEl 2019 van ser rebaixades, però seguint percebent una quantitat superior a la resta de regidors. El batlle defensava aquesta diferència salarial al·legant "una major responsabilitat". A més, els regidors amb dedicació exclusiva del PSC i Cs, "van adherir-se de manera fraudulenta" al conveni col·lectiu dels treballadors de l'Ajuntament, segons els denunciants. Això els va suposar, al gener del 2020, un augment del 3% del salari i dues pagues en concepte de "puntualitat i productivitat", que en total ascendeixen a 845 euros cadascuna.

De fet, durant un ple extraordinari celebrat al  25 de novembre de 2020, l’equip de govern va reconèixer "les retribucions rebudes irregularment" i va manifestar la seva intenció de modificar-les.

L'Oficina Antifrau ja va avisar

A tot això, l'Oficina Antifrau de Catalunya, al maig del 2019, va dictar una recomanació a l'ajuntament de Sant Andreu de la Barca demanant que "l'import que es fixi en concepte d’assistències a reunions d’òrgans col·legiats ha de ser igual per a tots els membres que conformen l’òrgan col·legiat", i insistint que "no és admissible que per a la persona que presideix l’òrgan o per a les persones que conformin l’equip de govern es fixin imports diferents dels de la resta de membres electes que l’integrin".

Una pràctica que, presumptament, va començar fa vint-i-sis anys

L'escrit també denuncia que aquestes pràctiques "presumiblement es porten duent a terme des de l'any 1995" per diferents càrrecs electes que han format o formen part del govern municipal. Fem Sant Andreu retreu a l'Ajuntament que no hagi col·laborat per esclarir i facilitar la informació demanada en relació amb el cobrament d'indemnitzacions des d'aquest any (1995).

El text esmenta que el govern municipal no ha fet referència al retorn de "les quantitats percebudes irregularment" en cap moment.

Imatge principal: Foto d'Enric Llorca. - Sergi Alcazar