La crisi del coronavirus ha provocat que s'hagi declarat l'estat d'alarma. Però, què vol dir i en què es tradueix?

Aquesta mesura està recollida en la Llei orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i setge, i s'hauria d'aplicar via un decret del Consell de Ministres, en el qual s'hauria d'informar del lloc i els efectes de la mesura i també de la seva duració, que no pot superar els 15 dies. En cas que el govern espanyol volgués allargar el període d'estat d'alarma, ho hauria de demanar al Congrés dels Diputats.

Quan es pot aplicar?

L'estat d'alarma només es pot aplicar quan hi ha una alteració greu de la normalitat. Aquesta alteració greu de la normalitat està delimitada en quatre possibles situacions:

  • Risc greu, catàstrofe o calamitat pública, com ara terratrèmols, inundacions, incendis urbans i forestals o accidents de gran magnitud.

  • Crisis sanitàries, com ara epidèmies i situacions de contaminació greus. 

  • Situacions de desproveïment de productes de primera necessitat.

  • Paralització de serveis públics essencials per a la comunitat i concorri alguna de les circumstàncies o situacions anteriors.

Què pot implicar?

L'aplicació de l'estat d'alarma pot implicar diverses qüestions per als ciutadans: 

  • Es podrà limitar la circulació o permanència de  persones o vehicles en hores i llocs determinats.
  • Es podran fer requises temporals de tota mena de béns i imposar prestacions personals obligatòries per part de les autoritats competents.
  • Es podrà intervenir i ocupar transitòriament indústries, fàbriques, tallers, explotacions o locals de qualsevol naturalesa, donant compte d'això als ministeris interessats.
  • ​Es podrà limitar o racionar l'ús de serveis o el consum d'articles de primera necessitat.
  • Es podrà impartir les ordres necessàries per a assegurar el proveïment dels mercats i el funcionament dels serveis i dels centres de producció afectats.

A part d'aquestes implicacions més qüotidianes, l'aprovació de l'estat d'alarma també provocaria l'anul·lació de les eleccions a Galícia i al País Basc, que s'han de celebrar el pròxim 5 d'abril.

Qui són les autoritats competents?

Per norma general, l'autoritat competent per gestionar un estat d'alarma és el govern espanyol, a no ser que delegui en una altra autoritat menor, com una comunitat autònoma, el lideratge d'aquesta situació.

Si finalment s'acaba aplicant, seria el segon cop que un president espanyol ha d'aplicar l'estat d'alarma després que l'any 2010, José Luis Rodríguez Zapatero hagués de tancar l'espai aeri espanyol durant els dies 3 i 4 de desembre a causa de la vaga de controladors aeris.

Segueix l'última hora sobre el coronavirus covid-19 a Catalunya i Espanya aquí.