El Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucionals una quinzena d'articles i incisos de Llei de Canvi Climàtic de la Generalitat, a la qual el govern espanyol del Mariano Rajoy va interposar un recurs el novembre del 2017. El tribunal de garanties avala alguns dels articles que impugnava el govern, entre el que destaca la creació de l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

En canvi, declara anticonstitucional (per invasió de competències) l'article 19.4 de la mateixa llei que establia que el Govern no ha de concedir permisos d'explotació per a l'obtenció de gas i petroli obrint pous subterranis (fracking).

Poc després de l'entrada en vigor del 155, el govern espanyol va anunciar que portava davant el Tribunal Constitucional la Llei de Canvi Climàtic de la Generalitat, que havia entrat en vigor a l'agost. L'executiu de Rajoy argumentava al recurs que era una qüestió "estrictament competencial" per entendre que la Generalitat envaïa competències estatals amb la llei, per exemple proposant la creació de nous impostos. Un d'ells, era per gravar els grans vaixells i les activitats econòmiques que contaminen i consolidar la taxa a vehicles contaminants. 

La llei catalana regula les mesures encaminades a la mitigació i l'adaptació del canvi climàtic, la definició del model de governança de l'administració pública en relació al canvi climàtic i l'establiment d'impostos com instruments per actuar contra el canvi climàtic. El govern espanyol va impugnar diversos articles i incisos de la llei. Concretament, els articles 2.2.e), 4.e), 5, 6, 7, 8, 11, 16.3, 19, 21.4, 24.3, 24.4, 39.3, 40 a 50, 51, 52; les disposicions addicionals primera, segona, tercera i setena; la disposició transitòria tercera; i les disposicions finals cinquena i sisena.