La sala penal de l'Audiència Nacional ha declarat la nul·litat de les actuacions de presó de quatre detinguts vinculats als CDR en considerar que no se'ls va proporcionar informació essencial de les actuacions en la vista després de la qual se'n va acordar l'ingrés a la presó.

Ara el jutge instructor, Manuel García Castellón, haurà de decidir si és procedent la seva llibertat definitiva o, per contra, seguint el procediment legalment previst, considera que ha de mantenir la presó provisional, per a això ha de dictar un nou acte en aquest sentit. I per això es farà una nova vista de mesures cautelars.

Un cop rebudes les actuacions de la sala, el jutjat central d'instrucció número 6 ha assenyalat per demà a les 12 hores la compareixença de l'article 505 per determinar si és procedent mantenir o no la seva situació de presó. 

D'aquesta manera la sala estima parcialment els recursos d'apel·lació interposats per Eduardo Garzón, Guillem Xavier Duch, Xavier Buigas i Alexis Codina, i falten per resoldre els d'altres dos recurrents, Jordi Ros i Ferran Jolis. La sala no es pronuncia sobre els motius de la presó que també eren objecte de recurs, en quedar sense objecte com a conseqüència de la nul·litat decretada.

La sala es basa en la doctrina fixada pel Tribunal Constitucional –en sentències recents en relació amb els drets i les raons de la detenció a causes que estan sota secret, en què s'ha de proporcionar una mínima informació essencial per tal de garantir el dret de defensa. Segons la sala, a la manca d'una informació mínimament detallada que va motivar la detenció, s'hi uneix la denegació per part de jutge de l'accés a qualsevol altra informació de les actuacions, "conjunció d'elements que segons el parer d'aquest Tribunal impliquen una indefensió evident, a més de la infracció d'un dret essencial en el procediment legalment regulat d'instauració de la mesura judicial de presó, que constitueix una garantia inherent a aquest, fet que va en clara contradicció amb la forma que preveu la llei". Per tant, continuen, es determina la nul·litat de l'acte recorregut.