La desigualtat torna a ser palpable i encara es fa més gran. D’acord amb les dades de liquidació que ha publicat el Ministeri d’Hisenda, el 2020 Catalunya va ser el segon territori en aportació per habitant al sistema de finançament, de forma que ascendeix una posició respecte als exercicis precedents, en què havia ocupat el tercer lloc. Però en canvi, pel que fa als recursos rebuts, manté la desena posició dels darrers anys. En percentatges, Catalunya se situa 17 punts per sobre de la mitjana en ingressos contribuïts, mentre que la posterior redistribució la situa 1,5 punts per sota.

Catalunya encara perd més

El model de finançament marca una desigualtat que el mateix conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha considerat que “tornen a posar de manifest que els mecanismes de redistribució que utilitza el sistema de finançament espanyol fomenten un repartiment arbitrari dels recursos entre comunitats”. I ha subratllat dos aspectes: "Mentre que Catalunya perd sempre entre 7 i 8 posicions, altres comunitats amb una capacitat tributària molt per sota de la mitjana reben sistemàticament més recursos per habitant que Catalunya. I cal tenir en compte l’infrafinançament històric de Catalunya, els milions d’euros que cada any genera Catalunya i que s’evaporen, i les limitacions dels recursos de la Generalitat”. En les darreres dècades, Catalunya només ha quedat per sobre de la mitjana el 2009, quan va ser el primer any d’aplicació de l’actual model.

model financament
model finançament

En la darrera entrevista de Giró a Rac1 ja va advertir que els pressupostos del proper 2023 serien més importants i difícils de tancar que els anteriors i va titllar d'irresponsabilitat no tenir-los tancats al desembre. I són, precisament aquests, els que han de corregir la tendència derivada de les liquidacions publicades pel Ministeri d'Hisenda. El conseller parla de necessitat: "Cal uns pressupostos que permetin una distribució justa i representativa d’aquests recursos tenint en compte el context econòmic actual. Catalunya no es pot permetre prorrogar pressupostos. No és el que els ciutadans esperen del Govern i de l’oposició”. Per això, demana responsabilitat de tots els grups parlamentaris.

El detall de les xifres

A la pàgina web d'Hisenda s'ha publicat amb l'annex on apareixen tots els números. Hi ha una altra xifra que és flagrant: la liquidació dels recursos del sistema de finançament de l'impost sobre el valor afegit, també del 2020. En el cas de Catalunya, tenim que l'índex definitiu de consum és de 19,675076. I la liquidació final surt a -1.234.725,08. La Comunitat de Madrid, que té un índex final similar, 19,596895, surt com a liquidació final pràcticament en menys de la meitat que Catalunya, -630.027,77.

recaptacio 1
recaptació

La guerra d'Ucraïna també se suma com un dels greus problemes a tenir en compte. El conseller d’Economia ha mantingut que la inflació i els seus efectes “són el gran problema econòmic que afronta el país i el continent europeu”. En el cas de Catalunya, ha afegit, “a diferència d’Estats Units, la causa no és un escalfament de l’economia per la banda de la demanda, sinó tensions per la banda de l’oferta derivades de la guerra d’Ucraïna”.

El conseller Giró també ha fet valer els 3.100 milions d’euros de recursos addicionals respecte als comptes del 2022 que es van obtenir en la darrera reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, celebrat el passat 28 de juliol. “El resultat és fruit de la feina que s’havia preparat setmanes abans”, ha apuntat el conseller, que ha assenyalat també que dels 3.100 M€ una part “quedarà determinada per increments de despesa derivats de l’augment dels interessos del deute, les retribucions salarials, els costos de l’energia o la despesa social, mentre que la resta es podrà destinar a fer polítiques des de cada conselleria”.

El funcionament del sistema

El finançament de les comunitats autònomes de règim comú, diferent del foral, es regeix per la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les CC.AA. i Ciutats amb Estatut d'Autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries. El sistema de finançament integra el finançament de la totalitat dels serveis traspassats. Les anteriors, es regien, entre els anys 2002-2008, per la Llei 21/2001. Les dades del 2020 han estat publicades ara per l'organisme de la Hisenda espanyola.