La direcció general de Marina Mercant, que depèn del ministeri de Foment, ha denegat el permís de sortida de Barcelona del vaixell d’Open Arms per navegar fins a aigües internacionals pròximes a Líbia davant el tancament dels ports d’Itàlia i Malta. L’ONG, que rescata els migrants que es troben en perill en alta mar, ja ha presentat recurs contra la decisió.

L’ordre emesa el 8 de gener per Capitania Marítima sosté que el vaixell navega durant dies per desembarcar persones molt lluny del lloc on han estat rescatades i sosté que això s’aparta de la normativa internacional.  Capitania bloqueja la sortida del vaixell fins que no es garanteixi el desembarcament a Malta i Itàlia.

Capitania considera, a més a més, que el vaixell no està preparat per recórrer grans distàncies amb passatgers sinó per “viatjar al port més proper”, cosa explica que ara no fa vist el tancament dels ports de Malta i Itàlia. En aquest sentit, afirma que l’ONG hauria de disposar els certificats internacionals de seguretat marítima i prevenció de la contaminació del medi marí que s’exigeix quan es transporta un elevat nombre de persones.

Recurs d''Open Arms

Open Arms ha presentat recurs contra la resolució de Capitania Marítima La ONG Proactiva. Al·lega que l’escrit parla amb abstracte i proposa al govern espanyol denunciar davant el Tribunal Internacional del Mar l’incompliment, per part dels Estats, dels convenis internacionals de rescat amb el tancament dels seus ports.

L’ONG sosté que compleix tots els requisits tècnics exigibles per a les seves feines d’observació i vigilància, i rebutja que se’ls pugui denegar la seva sortida aigües internacionals “perquè en alguna ocasió compleixi amb el seu deure d’auxiliar persones en perill”.