El Govern ha aprovat aquest dimarts un decret llei de mesures urgents per la sequera, que incorpora noves eines acordades amb el món local i els agents econòmics. Entre aquestes mesures hi ha la possibilitat que, en situació d’emergència, es puguin obrir piscines públiques i privades que hagin estat declarades refugis climàtics per l’ajuntament corresponent. Aquestes piscines estaran obertes al públic.

El decret afegeix dues concrecions més al Pla Especial de Sequera (PES): la fixació de llindars de consum per plaça per als establiments d’allotjament turístic equivalents al consum dels ciutadans de Catalunya, i la introducció d’un règim especial per regular les aportacions de recursos hídrics que facin al sistema les dessalinitzadores portàtils de titularitat privada.

Fins avui i en situació d'emergència, l'actual Pla Especial de Sequera només permet omplir i reomplir les piscines destinades a l'esport federat i a casos excepcionals, com l'ús terapèutic. Tot i això, amb la lleugera recuperació de les reserves dels embassaments de les conques internes i, després que la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l'Associació Catalana de Municipis (ACM) demanessin a l'executiu flexibilitzar les restriccions, el Govern ha decidit modificar el Pla Especial de Sequera per tal de garantir que hi hagi piscines obertes durant l'estiu.

Refugi climàtic i piscines

El Govern ha aclarit el concepte “refugi climàtic”, que els municipis podran introduir als seus plans d’emergència per sequera. En l’actual context d’onades de calor cada vegada més recurrents i extremes, el decret llei vol assegurar que la població més vulnerable disposi d’equipaments municipals d’ús públic per esmorteir els períodes de temperatures extremes. Així, una piscina podrà ser declarada refugi climàtic per l’Administració local competent si en el municipi, barri o districte aquest equipament és imprescindible per garantir un espai per reduir l’efecte de les altes temperatures a la ciutadania.

Les piscines que actuïn com a refugi climàtic podran ser les públiques, però també podran ser aquelles de titularitat privada que tinguin un acord amb l’ajuntament per ser d’ús públic obert a la ciutadania en les mateixes condicions que funcionen les piscines públiques. Aquestes piscines censades com a refugi climàtic podran reomplir-se en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua, sempre que s’apliquin mesures d’estalvi addicionals que compensin l’aigua que s’utilitzi. La portaveu del Govern ha posat com a exemple d'aquestes piscines de titularitat privades les piscines dels equipaments turístics com ara càmpings o hotels i també les piscines comunitàries.

Plaja ha insistit a deixar clar que totes les piscines comunitàries privades, com les de les comunitats de veïns, que no arribin a ser considerades refugi climàtic per l'autoritat local competent no es podran omplir. Queda clar, d'aquesta manera, que quan es parla de piscina de titularitat privada que té opcions de ser refugi climàtic es fa referència a piscines comunitàries, de centres hotelers o de centres esportius privats; mai es fa referència en aquest cas a la piscina que té una família a casa, la qual no es podrà reomplir.

Limitació del consum de l'aigua als turistes

La tercera de les concrecions té a veure amb la fixació de llindars de consum per als establiments d’allotjament turístic equivalents al consum domèstic d’aigua dels ciutadans de Catalunya. Fins ara, el Pla especial de sequera només concretava les dotacions de consum en alta (200 litres per habitant i dia de mitjana en situació d’emergència). Aquesta xifra inclou el consum domèstic i també tots els usos que es fan dins d’un municipi, fins i tot possibles pèrdues de la xarxa de subministrament.

A través del Decret llei s’introdueix al Pla especial de sequera de manera concreta i per primera vegada els llindars de consum màxims per plaça per als establiments d’allotjament turístic, els quals són equivalents al consum dels ciutadans de Catalunya: 115 litres/plaça en excepcionalitat; 100 litres per plaça en emergència o emergència I i 90 litres en la fase d’emergència II. En els municipis on se superin les dotacions màximes establertes en el Pla especial de sequera durant tres mesos consecutius, les limitacions de consum segons els llindars esmentats tindran caràcter obligatori per als establiments d’allotjament turístic que hi estiguin situats.

S’adopta aquesta mesura perquè pràcticament tots els establiments d’allotjament turístic estan connectats a les xarxes de distribució en les mateixes condicions de subministrament que els domicilis (garantia de qualitat, de pressió, de servei continuat), i, tot i que no són usos purament domèstics, són tractats actualment amb la màxima prioritat d’ús per sobre d’altres usos com ara els industrials, els agraris o ramaders.

Segueix ElNacional.cat a WhatsApp, hi trobaràs tota l'actualitat, en un clic!