L’Associació Catalana de Municipis (ACM) ha fet balanç del mandat 2019-2023 i dels 10 anys de la Central de Compres del món local en una atenció als mitjans convocada al nou espai de l’entitat situat al carrer València de Barcelona.

Doncs bé, Lluís Soler, president de l’ACM i alcalde de Deltebre, acompanyat de Joana Ortega, secretaria general de l'ACM, ha estat l'encarregat de presentar els avenços fets per l'entitat durant aquests quatre anys. Abans, però, Soler ha fet valdre el fet que l’ACM ha aconseguit que el 100% dels municipis catalans se sumin a l’entitat supramunicipal. “Som l’eix vertebrador del municipalisme català amb tota la seva pluralitat”, ha afirmat. 

L’ACM ha aconseguit que el 100% dels municipis catalans se sumin a l’entitat supramunicipal

Dit això, el president de l’ACM ha explicat que han pogut tirar endavant 83% de les accions del pla de mandat. Entre aquestes accions, n’ha destacat quatre. En primer lloc, ha fet referència a la creació de tres noves oficines: una d’hisendes locals, una de contractació pública i una altra de gestió de fons europeus.

En segon lloc, ha indicat que l’ACM ha pogut resoldre 1.700 consultes jurídiques dels ajuntaments.

En tercer lloc, ha assenyalat que l’entitat ha impulsat la Fundació Municipalista de Fons Territorial per tal de donar resposta als ajuntaments que tenen possibilitats d’inversió en el seu terme municipal.

En quart lloc, ha esmentat la celebració de 38 debats municipalistes per crear posició programàtica en temes cabdals per als ajuntaments com per exemple l’habitatge o els serveis socials."Estem satisfets", ha assegurat Soler sobre la feina feta durant aquest mandat.

Lluís Soler / Carlos Baglietto
Fotografia de Lluís Soler durant l'atenció als mitjans de comunicació feta per fer balanç del mandat 2019-2023 de l'ACM / Carlos Baglietto

Pel que fa als acords marc de l’entitat, ha comentat que l’actual junta directiva clourà el mandat amb el compliment de 23 acords marc (10 nous d’aquest mandat). “Podem permetre un projecte de pavimentació d’un carrer a través d’un acord marc, per exemple”, ha explicat.

L’ACM ha tirat endavant el 83% de les accions del pla de mandat

D’altra banda, Soler ha recalcat la importància de la tasca de l’ACM en matèria normativa. Així, ha explicat que l’ACM ha treballat en l’impuls de la llei de governs i finances locals, la llei catalana de contractes del sector públic i l’estatut de l’electe local. 

L’ACM també ha estat present en l’àmbit de la formació. Concretament, segons ha explicat Soler, ha tirat endavant, gràcies a una aliança amb diverses universitats catalanes, tres postgraus que han de permetre formar totes aquelles persones que treballen o volen treballar en qüestions relacionades amb la gestió municipal. Un postgrau de gestió i promoció dels actius locals, un postgrau en comptabilitat, control intern i auditoria pública i un postgrau d’especialització en les funcions de secretaria, intervenció i secretaria dels ens locals. A tots aquests postgraus cal sumar-hi, ha detallat Soler, l’organització de 433 cursos de formació.

Joana Ortega / Carlos Baglietto
Fotografia de Joana Ortega durant l'atenció als mitjans de comunicació feta per fer balanç del mandat 2019-2023 de l'ACM / Carlos Baglietto

Un altre dels èxits de l’ACM és la Central de Compres del món local, que enguany compleix 10 anys. “Avui són 900 ajuntaments de 947 que se subministren a través de la Central de Compres de l’ACM”, ha ressaltat Soler. 

Sobre la Central de Compres, també ha subratllat que aquesta ha permès un volum total de contractació dels ens locals de 1.470 milions d’euros, que han suposat un estalvi de 138 milions d’euros agregats als ajuntaments. "Hem constatat que la Central de Compres és imprescindible", ha assegurat. 

La Central de Compres del món local ha permès l’estalvi de 138 milions d’euros als ajuntaments catalans

El president de l’ACM també s’ha mostrat molt orgullós pel resultat de l’enquesta feta als ajuntaments del país per saber el seu nivell de satisfacció amb els serveis de l’ACM. “La valoració supera el 7”, ha assegurat Soler. “El món local ha estat la institució més ben valorada pels ciutadans. Hem estat una institució molt útil”, ha comentat.

Val a dir que la gestió dels ajuntaments durant la pandèmia ha estat la més ben valorada pels ciutadans amb un 7,13 sobre 10, tot situant-se per sobre de la del Govern (6,08) i el govern espanyol (4,81), segons una enquesta encarregada per l'ACM.

Logotip seu ACM / Carlos Baglietto
Fotografia del logotip de l'ACM al nou espai de l'entitat situat al carrer València de Barcelona / ACM

Finalment, Soler ha reclamat al Govern tenir veu a l’hora d’abordar mesures de país tan importants com les que s’han pres per fer front a la sequera. I ha demanat que les accions que el Govern prengui contra la sequera s'adeqüin a les necessitats de cada municipi. “Els ajuntaments s’han d’escoltar i acompanyar”, ha conclòs Soler.

 

Imatge principal: Lluís Soler (president de l'ACM i alcalde de Deltebre) i Joana Ortega (secretària general de l'ACM) durant la roda de premsa feta al nou espai de l'entitat amb motiu del balanç del mandat 2019-2023