Sis mesos desprès de la dimissió de l’escenògraf italià Davide Livermore com a director del Palau de les Arts perquè no el deixaven compatibilitzar les seues funcions amb altres col·laboracions, el nou patronat del Palau de les Arts de València ha aprovat les bases del concurs per a buscar nova directora ó director. I ha determinat també els components de la comissió de valoració de les diferents candidatures que estarà integrada per 9 membres. Tal com marca el Codi de Bones Pràctiques en la Cultura Valenciana, tres seran  representants institucionals, tres més experts del món de la lírica i la cultura, i tres representants de la societat civil. Pel que fa al món de la lírica i la cultura, es comptarà amb Christina Scheppelmann, directora artística del Liceu de Barcelona; Joan Matabosch, director artístic del Teatro Real de Madrid, i Ana Luisa Chova, catedràtica de Cant del Conservatori Superior de Música de València.

Cada candidatura haurà de presentar un projecte amb la proposta artística i la gestió d'aquesta. Haurà d'incloure la proposta per a les dues pròximes temporades operístiques, així com les línies mestres fins a la finalització del contracte. La proposta que es presente haurà d'incloure tots els espais escènics de les Arts i haurà de ser relativa a la programació operística i també a la musical, la coreogràfica i l'escènica en totes les seues varietats.
Així mateix, els projectes de les candidatures inclouran línies d'actuació per a garantir que el Palau de les Arts de València siga un espai per a la internacionalització i l'excel·lència operística, que l'ús de l'espai estiga maximitzat pel que fa al conjunt de disciplines i que hi haja una proposta simfònica de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana. A més, haurà d'incloure una proposta per a la projecció del Centre de Perfeccionament Plácido Domingo i un projecte definit per a l'equip tècnic, didàctic i formatiu.

Salari màxim 135.000 €
La comissió avaluarà la formació específica rellevant del candidat o candidata, així com els coneixements musicals, l'experiència internacional i l'experiència en projectes educatius; la capacitat d'adaptació a l'actual model artístics de les Arts.  També la capacitat d'innovació artística i en la gestió; la capacitat de lideratge d'equips; una demostrada agenda i 'networking' nacional i internacional en l'àmbit de teatres operístics, la capacitat de relacions públiques en el món operístic, i coneixements de gestió i visió econòmica de la programació per a dissenyar un contingut econòmicament sostenible.  La persona designada per a ocupar la plaça subscriurà un contracte d'alta direcció, que tindrà una durada de 4 anys, prorrogables a 4 anys més mitjançant un procés d'avaluació de la gestió realitzada. La retribució bruta anual a percebre se situarà entre els 120.000 i els 135.000 euros, d'acord amb les funcions que se li assignen.