Benvinguts a l'experiment sociopolític de la subhasta de l'argument extrem. Consisteix en un hipotètic partit ultra, que anomenarem Vox per posar-li un nom qualsevol triat a l'atzar, que fa una proposta i dos partits que s'han situat prop de la seva òrbita ideològica perquè creuen que és la manera d'evitar fuites de vots, no només se la fan seva sinó que intenten superar-la en extremisme.

L'objectiu de la subhasta és demostrar que, per tal de no perdre el seu electorat més ultra, aquests dos partits són capaços de competir en extremisme amb Vox fins al punt de convertir-lo en un partit moderat.

―Primer concepte-lot en joc: “Viva España, viva la Policía, viva la Guardia Civil y viva el Rey”. Algun dels dos partits vol superar-ho?

―Sí, i tant! Visca tot això i també visca l'exèrcit del 36!

―I visca Crist Rei!!

―Visca Espanya, la Policia, la Guàrdia Civil, el Rei, l'exèrcit del 36 i Crist Rei a la una... a les dues... algú dels dos partits en dona més?... a les dues i a les trrrrrr...

―Visca tot això i Franco i José Antonio!

―Visca Espanya, la Policia, la Guàrdia Civil, el Rei, l'exèrcit del 36, Crist Rei, Franco i José Antonio a la una... a les dues i...  A LES TRES! Adjudicat!

Següent concepte-lot. Inclou la derogació de la immersió lingüística i de les autonomies i la prohibició del divorci, l'avortament, el feminisme, l'homosexualitat, els musulmans, la immigració i les ONG. Algú licita per quedar-se amb aquest interessant lot ideològic que pot fer retenir un 0,0003% dels vots?

―Nosaltres! Ens el quedem i hi afegim tallar la llengua de qui parli algun dialecte autonòmic...

―Jo hi sumo la detenció de tots els professors que no facin les classes en llatí i d'esquenes als nens...

―Jo, tot això i hi incloc l'expulsió d'Espanya de tots els catalans divorciats que siguin feministes i del Barça...

―Doncs jo, a més d'expulsats hi agrego que també seran deportats i a la llista hi afegeixo els maricons, les bolleres i els seus familiars fins a tercer grau, i als que hagin estat a menys d'un metre d'un immigrant.

―Jo, tot això junt i a més aprovaré una llei per fer que tots els musulmans hagin de menjar porc tres cops al dia. Però no porc ibèric sinó llom d'aquell que és rosa i que en alguns mítings atlètics els fan servir els llançadors de martell per entrenar.

―... a veure, per tant... recapitulem... Derogació de la immersió lingüística i de les autonomies; prohibició del divorci, l'avortament, el feminisme, l'homosexualitat, els musulmans, la immigració i les ONG; tallar la llengua de qui parli algun dialecte autonòmic; detenció de tots els professors que no facin les classes en llatí i d'esquenes als nens; expulsió d'Espanya de tots els catalans divorciats que siguin feministes i del Barça; expulsió deportada de maricons i bolleres i dels seus familiars fins a tercer grau i dels que hagin estat a menys d'un metre d'un immigrant... Ah, i aprovació d'una llei per obligar els musulmans que hagin de menjar porc dolent tres cops al dia a la una... a les dues... i a les tre...

―Un moment! Aturin la subhasta! Jo ofereixo l'extremisme totalment radical: il·legalització de tots els partits polítics, començant pels nostres, i prohibició de les eleccions i les subhastes.

―ADJUDICAT! Per tant quedem tots detinguts i a les pròximes hores se'ns comunicarà la data del nostre enterrament després de ser afusellats. S’aixeca la sessió! I total, tot això per quatre vots...