Diverses investigacions científiques indiquen que el kiwi és una destacada font de vitamines, minerals, fibra i fitoquímics. El kiwi té una concentració excepcionalment alta de vitamina C. Un fruit de mida mitjana pot aportar aproximadament 90 mg de vitamina C, la qual cosa supera amb escreix la ingesta diària recomanada d'al voltant de 60 mg. Una dieta rica en vitamina C ajuda a l'hora de prevenir el càncer d'estòmac, entre d'altres, gràcies a la seva capacitat antioxidant. Els carotenoides i altres de fitoquímics també aporten efectes antioxidants.

El kiwi té una concentració excepcionalment alta de vitamina C

Més recentment, s'ha indicat que la vitamina C pot influir en una sèrie d'estats fisiològics, com la supressió de la formació de niotrosamina en l'intestí. El nitrit, present als aliments i a l'aigua, pot reaccionar amb les amines per produir nitrosamines, el caràcter cancerigen del qual ha estat demostrat. El kiwi ocupa un lloc important en una dieta equilibrada i baixa en colesterol. Gràcies al seu contingut en fibra, l'efecte laxant del kiwi també mereix ser esmentat.

Kiwis
Kiwis / Font: Unsplash

Encara que aquesta fruita té un saborós i dolç sabor, i una gran quantitat de propietats beneficioses, pot també portar alguns problemes i efectes secundaris a causa del seu consum, ja sigui per ingerir-la en altes quantitats o per reaccions adverses amb el nostre organisme. Te les resumim aquí:

  • Probabilitat d'al·lèrgies: El kiwi té una quantitat d'Actinidina, la qual pot generar una reacció al·lèrgica en certes persones, provocant picor, inflor en l'àrea bucal i, en casos extrems, una reacció anafilàctica. Igualment una persona pot desenvolupar al·lèrgia a la fruita si se'l consumeix en grans quantitats diàries.
  • Pot causar dermatitis: S'ha comprovat que les persones que consumeixen el kiwi en quantitats elevades tenen possibilitats de desenvolupar dermatitis, que és un trastorn a la pell que causa un enrogiment a la pell i picor en l'àrea afectada.
  • Capacitats anticoagulants: A causa de la propietat que té el kiwi de liquidificar la sang pot ser perillós consumir-lo en grans quantitats ja que un simple tall podria convertir-se en una perillosa hemorràgia.
Kiwi madur
Kiwi madur / Font: Unsplash
  • Deteriorament de les dents: A causa de la gran quantitat d'àcid cítric que posseeix aquesta fruita de pot causar un deteriorament de l'esmalt de les dents, donant així un to groguenc a les dents.
  • Diarrees: Encara que la quantitat de fibres que té aquest fruit poden ser beneficioses per al nostre sistema digestiu, si es consumeix en excés això podria provocar diarrees i fins i tot vòmits.
  • Pancreatitis: A causa de la concentració de les vitamines C i E, la serotonina i la gran quantitat de potassi presents en el kiwi, aquest pot afectar el fetge a llarg termini per un augment en els nivells de triglicèrids.
  • Relació amb el làtex: S'ha trobat que la majoria de les persones que presenten al·lèrgia al làtex també són al·lèrgiques al kiwi. És recomanat fer exàmens per comprovar ambdós casos.