Tal dia com avui de l’any 1276, fa 742 anys, moria a Alzira (País Valencià) Jaume I, comte independent de Barcelona, comte independent d’Urgell, rei d’Aragó, rei de València, rei de Mallorca, senyor independent de Montpeller i vescomte independent de Carlat. Jaume I, nascut a Montpeller l’any 1208, fill del comte-rei Pere II i de Maria de Montpeller, passaria a la història com el sobirà del casal de Barcelona que va incorporar la major extensió territorial a l’edifici polític catalanoaragonès. Per aquest motiu va rebre el sobrenom de Conqueridor. Després de la derrota i la mort del seu pare a Muret (1213), Jaume I renunciaria a l’empresa occitana i orientaria l’expansió cap al mar i cap al sud.

Jaume I, amb el suport i els recursos de les classes mercantils catalanes, seria l’impulsor de la conquesta de Mallorca, Eivissa i Formentera (1229-1235). I amb el suport de les oligarquies aristocràtiques catalanes i aragoneses, ho seria de la conquesta del País Valencià (iniciada el 1210 en temps del seu pare Pere II i completada el 1296 durant el regnat del seu net Jaume II). Jaume I va incorporar més de les tres quartes parts del territori valencià (des dels ports de Beseit fins al port de Biar) i va dotar València cap i casal i, per extensió, el conjunt del territori, d’uns furs i unes institucions de govern (1261) que derivarien en la creació del Regne de València com a entitat pròpia.

Mural que representa el campament jaumí en la conquesta de València / MNAC

Jaume I també passaria a la història com el sobirà del casal de Barcelona que va ocupar aquesta dignitat més temps. Va regnar 63 anys, tot i que els primers cinc, per la seva minoria d’edat, el govern va ser exercit pels cavallers templers catalanoaragonesos, que van dur la regència amb encert. Incorporat progressivament a les tasques de govern a partir dels 10 anys, tota la vida mantindria una excel·lent relació amb l’estament mercantil de Barcelona, format en bona part per la comunitat jueva local que, juntament amb els templers, es convertiria en el seu principal aliat polític davant la voracitat de les aristocràcies catalana i aragonesa.

Imatge principal: Retrat de Jaume I, obra de Jaume Mateu (segle XV) / MNAC